วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กบข.5 หมื่นคนเตรียมหยุดงานประท้วง

นายวิศร์ อัครสันติกุล ประธานองค์กรเครือข่ายสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่องค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข.ทั่วประเทศ เรียกร้องให้แก้ไขหลักเกณฑ์การคำนวณเงิน กบข.ตามมาตรา 63 ให้สมาชิกได้รับบำนาญที่สูงขึ้น สามารถลาออกได้และได้รับประโยชน์ที่เป็นธรรมกรณีถึงแก่กรรม ตลอดจนมีผลย้อนหลังไปถึงผู้ที่เกษียณไปแล้ว เนื่องจากเป็นกฎหมายที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่กลุ่มสมาชิกที่มีทั้ง 12 องค์กร อาทิ ทหาร ตำรวจ ครู หรือผู้พิพากษา เป็นต้น และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะต้องดูแลสมาชิกหลังเกษียณอายุราชการอย่างแท้จริง โดยขณะนี้ฝ่ายกฎหมายรัฐสภาได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ยังไม่มีความคืบหน้า ดังนั้น สมาชิกทั่วประเทศกว่า 5 หมื่นคนเตรียมนัดหยุดงานในวันที่ 27 มี.ค.นี้ เพื่อชุมนุมเรียกร้องต่อรัฐบาลอีกครั้งที่ลานพระบรมรูปทรงม้าตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป.

นายวิศร์ อัครสันติกุล ประธานองค์กรเครือข่ายสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่องค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข.ทั่วประเทศ เรียกร้องให้แก้ไขหลักเกณฑ์การคำนวณเงิน... 14 มี.ค. 2555 01:44 14 มี.ค. 2555 02:10 ไทยรัฐ