คุรุสภาเล็งออกกฎรับรอง ป.บัณฑิตก่อนเปิดสอน - ข่าวไทยรัฐออนไลน์
ไทยรัฐออนไลน์
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คุรุสภาเล็งออกกฎรับรอง ป.บัณฑิตก่อนเปิดสอน

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 27 ก.พ. 2555 05:15
4,468 ครั้ง


นายศรายุทธ เจริญผล รองเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาที่บัณฑิตใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตฯ โดยพบว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครูหลายหลักสูตรที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว แต่มหาวิทยาลัยไม่ได้มาแจ้งให้คุรุสภารับรองหลักสูตรก่อนที่จะจัดการเรียนการสอน เมื่อเด็กเรียนใกล้จบแล้วจึงค่อยมาขอแจ้งให้คุรุสภารับรอง ซึ่งเป็นปัญหามาก เนื่องจากคุรุสภามีขั้นตอนการพิจารณามาก ไม่ใช่มาขอให้รับรองแล้วให้ได้ทันที และในระหว่างนั้นหากมีบัณฑิตนำวุฒิการศึกษาที่คุรุสภายังไม่รับรองมายื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คุรุสภา ก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ซึ่งปัญหานี้ยังมีสภาวิชาชีพอื่นๆ อีก 10 กว่าสภาวิชาชีพที่ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน

“นอกจากนี้ยังพบว่าบางมหาวิทยาลัยไม่บอกความจริงกับนักศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเตรียมเสนอต่อบอร์ดคุรุสภาว่า ในการประกาศหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ป. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยในปี 2555 มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอหลักสูตรให้คุรุสภารับรองพร้อมรายชื่อนักศึกษาก่อนที่จะจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 75 วัน ซึ่งคุรุสภาจะมีคณะอนุกรรมการไปประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และประเมินสภาพจริง ก่อนเปิดการเรียนการสอนได้ เด็กจะได้ไม่ต้องมีปัญหา” รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าว.

โหวตข่าวนี้
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement