วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อึ้ง! 'เด็กแรกเกิด' ตายปีละกว่า 3 พันราย สธ.เร่งอัพเกรด รพ.ศูนย์ภูมิภาค

สธ.เผยพบ "เด็กแรกเกิด" เสียชีวิตปีละกว่า 3,000 ราย อัตราการตายสูงสุดที่ภาคใต้ 4.7 คนต่อทารกแรกเกิด 1,000 คน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเด็กมีน้ำหนักตัวน้อย เร่งอัพเกรด รพ.ศูนย์ภูมิภาคให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญดูแลเด็กแรกเกิด...

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2555 นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดตึกผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ที่โรงพยาบาลสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วย รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ ที่ได้รับบริจาคจากประชาชน รวมมูลค่า 16 ล้านบาท

นายวิทยา กล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขเร่งแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด โดยพบทารกเสียชีวิตภายใน 28 วันหลังคลอดปีละกว่า 3,000 ราย หรือพบได้เฉลี่ย 4.1 คนต่อทารกแรกเกิด 1,000 คน อัตราตายสูงสุดที่ภาคใต้ 4.7 คนต่อทารกแรกเกิด 1,000 คน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเด็กมีน้ำหนักตัวน้อย คลอดก่อนกำหนด ซึ่งการดูแลเด็กเหล่านี้จะต้องใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เป็นการเฉพาะ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยที่ผ่านมา ศูนย์เชี่ยวชาญด้านเด็กส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงเรียนแพทย์ใน กทม. และจังหวัดใหญ่ๆ ซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้าถึง ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเร่งพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในภูมิภาค ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด (New Born Center) มีบุคลากรเชี่ยวชาญดูแลรักษาทั้งแพทย์ พยาบาล และเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ครบครัน

นายวิทยา กล่าวว่า ตามแผนการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีขีดความสามารถในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย ลดการเสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายจะกระจายบริการดังกล่าวให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้รับบริการที่อยู่ใกล้บ้านที่สุด ไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ไกลๆ โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง 4 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุ สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด และสาขาทารกแรกเกิด

ด้าน นพ.ไพจิตร์ กล่าวว่า ตามแผนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านทารกแรกเกิดนั้น ได้แบ่งเป็น 3 ระดับ บริการเป็นเครือข่ายในภูมิภาค เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆ โดยระดับ 1 จะต้องมีศักยภาพสามารถผ่าตัดหัวใจ สมองเด็กแรกเกิด ที่มีอาการผิดปกติได้ มีทั้งหมด 9 แห่ง ภาคเหนือที่ รพ.ลำปาง และ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ภาคกลางที่ รพ.สระบุรี รพ.ราชบุรี ภาคตะวันออกที่ รพ.ชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ภาคใต้ที่ รพ.สุราษฎร์ธานี และ รพ.หาดใหญ่ ซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นศูนย์ผลิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ อยู่แล้ว

"ระดับ 2 สามารถผ่าตัดทั่วไปได้ยกเว้นผ่าตัดหัวใจและสมอง และสามารถดูแลรักษาเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อย หรือคลอดก่อนกำหนดได้ มี 18 แห่งครอบคลุมทุกภาค ภาคละประมาณ 3 แห่ง และระดับ 3 มีขีดความสามารถให้การรักษาเด็กแรกเกิดที่มีปัญหาการหายใจล้มเหลว และต้องการเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงเฉพาะเด็กแรกเกิด มีแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่มีประสบการณ์ความชำนาญการด้านการดูแลรักษาเด็กแรกเกิด มีจักษุแพทย์สามารถตรวจจอประสาทตาเด็กแรกเกิดที่มีปัญหา มีทั้งหมด 86 แห่ง ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายดำเนินการให้เปิดดำเนินการได้ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย ภายในปี 2557" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว.

สธ.เผยพบ "เด็กแรกเกิด" เสียชีวิตปีละกว่า 3,000 ราย อัตราการตายสูงสุดที่ภาคใต้ 4.7 คนต่อทารกแรกเกิด 1,000 คน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเด็กมีน้ำหนักตัวน้อย เร่งอัพเกรด รพ.ศูนย์ภูมิภาคให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญดูแลเด็กแรกเกิด... 25 ก.พ. 2555 19:55 ไทยรัฐ