วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมอนามัยรณรงค์'เด็กไทยฟันดี'แก้ปัญหาฟันผุในเด็ก

กรมอนามัย สร้าง 200 เครือข่าย 2,000 โรงเรียน รณรงค์เด็กไทยฟันดีแก้ปัญหาฟันผุในเด็ก...

ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ภาคีเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟัน ดี ปี 2555 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร ว่า เด็กวัยเรียนเป็นกลุ่มวัยสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและจำเป็นต้องมีสุขภาพดี

จากผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของคนไทยโดยกรมอนามัย ปี 2550 พบว่า เด็กวัยเรียนมีปัญหาโรคฟันผุอยู่มาก โดยพบว่า เด็กอายุ 12 ปี หรือประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสบการณ์การเกิดโรคฟันผุถึงร้อยละ 57 ซึ่งปัญหาฟันผุในเด็กสาเหตุหลักๆ เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค เด็กจะนิยมกินอาหารหรือขนมที่หาซื้อได้ง่าย เช่น น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ นอกจากจะทำให้เกิดปัญหาฟันผุในเด็ก ยังก่อให้เกิดความเจ็บปวด การติดเชื้อ และสร้างปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งมีผลต่อน้ำหนัก การเจริญเติบโต และบุคลิกภาพของเด็ก ที่สำคัญคือกระทบต่อการเรียน ทำให้เด็กหยุดเรียนถึงปีละ 400,000 คน และปัญหาฟันผุซึ่งนำไปสู่การสูญเสียฟันในวัยเด็ก ยังอาจสะสมจนกลายเป็นการสูญเสียฟันทั้งปากในวัยสูงอายุตามมา

ดร.นพ.สมยศ กล่าวต่อไปว่า การแก้ปัญหาดังกล่าว กรมอนามัยได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีขึ้น ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ขยายผลสู่การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2551-2554 มีจังหวัดเข้าร่วมโครงการจำนวน 68 จังหวัด เกิดเครือข่ายจำนวนกว่า 200 เครือข่าย และกว่า 2,000 โรงเรียน

“ทั้งนี้ การดำเนินงานในรูปแบบของเครือข่าย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น การส่งเสริมสุขภาพจากโรงเรียนหนึ่งขยายสู่โรงเรียนอื่น โดยมีแนวทางและวิธีการที่แต่ละโรงเรียนให้ความสนใจ โดยครูและนักเรียนร่วมกัน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินการตามความพร้อมของโรงเรียน ส่งผลดีต่อสุขภาพของนักเรียน กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะในโรงเรียน มุ่งเน้นการจัดการขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของน้ำตาล การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายนิเทศ ไม่วางน้ำตาลในพวงเครื่องปรุง จัดสถานที่แปรงฟัน มุมทันตสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ก่อตั้งชมรมคนรักฟัน และอสม.ช่วยตรวจฟัน เป็นต้น” ดร.นพ.สมยศ กล่าว

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า การขยายผลการดำเนินงานในระยะต่อๆ ไป กรมอนามัยได้กำหนดแนวทางสร้างเครือข่ายขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อ เนื่อง แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในประเด็นสุขภาพ และจัดการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟัน ดีปี 2555 ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้แกนนำและผู้ร่วมโครงการฯ ได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน นอกจากนี้ในการประชุมยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับภาคีหลักและผู้แทนเครือข่าย โรงเรียนเด็กไทยฟันดีปี 2554 มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเกมเพื่อทันตสุขภาพ ผู้ชนะการประกวดวาดภาพทางทันตสุขภาพระดับประเทศและระดับโลก และพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ระหว่างกรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

กรมอนามัย สร้าง 200 เครือข่าย 2,000 โรงเรียน รณรงค์เด็กไทยฟันดีแก้ปัญหาฟันผุในเด็ก... 23 ก.พ. 2555 04:21 ไทยรัฐ