วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย รับตรงพยาบาลศาสตร์ ปี55

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบที่ 1 โดยการสอบตรงคัดเลือก รับจำนวน 40 คน ถึงวันที่ 8 มี.ค. 2555...

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ในแผนการศึกษาวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
2. อายุ 16 ปี ขึ้นไป
3. มีระดับผลการศึกษา (GPA) = 2.50 ขึ้นไป
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา

การคัดเลือก
สอบข้อเขียน ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุด ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความถนัดและความรู้ทั่วไป และวัดเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล

การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบคัดเลือกจำนวน 560 บาท(ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
2. สมัครผ่าน website ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย www.CAS.ac.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ติดต่อ คุณศศิธร ศรีหาจันทร์
โทรศัพท์ : 043-246536 ถึง 8  ต่อ 388

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบที่ 1 โดยการสอบตรงคัดเลือก รับจำนวน 40 คน ถึงวันที่ 8 มี.ค. 2555... 15 ก.พ. 2555 11:48 15 ก.พ. 2555 12:49 ไทยรัฐ