วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.ร.ไทยรัฐวิทยาภาคเหนือจัดงาน'มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ'

'นายมานิจ สุขสมจิต' บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เปิดงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มสักทอง กระตุ้นครู-นักเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แสดงผลงานเชิงประจักษ์แก่สาธารณชน...

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 55 ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน นายมานิจ สุขสมจิต บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มสักทอง พร้อมด้วย นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายเดชา จารุชาต ประธานกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มสักทอง และคณะกรรมการจัดงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มสักทอง ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน ร้านค้า หมู่บ้านต่างๆ ใน ต.งอบ องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ และเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว และอำเภอทุ่งช้าง

นายมานิจ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มสักทอง ได้จัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิไทยรัฐ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มสักทอง ได้แสดงผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ภาพแห่งความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนของครู และตะกอนแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนไทยรัฐในกลุ่มสักทอง จำนวน 7 โรงเรียน จาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) อ.สอง จ.แพร่, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) อ.เวียงสา จ.น่าน, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) อ.เสริมงาม จ.ลำปาง, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (ทุ่งโป่ง) อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) อ.งาว จ.ลำปาง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ระยะเวลาในการจัดงานมีกำหนด 2 วัน คือ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

ด้านนายเชวง กล่าวว่า งานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มสักทอง ที่ได้จัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิไทยรัฐ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มสักทอง ได้แสดงผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เป็นการแสดงผลงานเชิงประจักษ์ ปรากฏแก่สาธารณชนได้รับทราบถึงความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มสักทอง ขอชื่นชมกับความสำเร็จของการจัดการศึกษาของครู บุคลากร ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นตัวอย่างและเป็นโรงเรียนนำร่องให้กับโรงเรียนต่างๆ ในด้านการพัฒนาการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมูลนิธิไทยรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริม ด้านการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นายธวัชชัย นันทสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน กล่าวว่า ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) เปิดเผยว่า กิจกรรมในการจัดงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู นักเรียน กิจกรรมโครงการรักการอ่าน สื่อมวลชนศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน อาเซียนศึกษา และการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ ส่วนการแสดงภาคกลางคืน มีการแสดง “ชุดเจ้าที่แรง” นักเรียนอนุบาล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา.

'นายมานิจ สุขสมจิต' บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เปิดงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มสักทอง กระตุ้นครู-นักเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แสดงผลงานเชิงประจักษ์แก่สาธารณชน... 3 ก.พ. 2555 15:25 ไทยรัฐ