วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มศว นำร่อง 'พนักงานมหาวิทยาลัย' มีสิทธิ์กู้ได้

พนักงานมหาวิทยาลัย มศว เฮลั่น ! ธนาคารปล่อยกู้เป็นครั้งแรก อธิการบดีชี้ "พนักงาน" ควรมีสิทธิ์เท่าเทียมข้าราชการมหาวิทยาลัย เนื่องจากทำงานภายใต้มหาวิทยาลัย นำร่องสถาบันอื่น...

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารกรุงไทยได้ให้สิทธิ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัยใช้สิทธิ์ตัวเอง กู้เงินได้เหมือนกับข้าราชการมหาวิทยาลัยทุกประการ ซึ่งแต่เดิมพนักงานมหาวิทยาลัย จะไม่ได้รับสวัสดิการในการกู้เงินธนาคารใดๆ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ชี้แจงกับทางธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารแรก ทำงานอย่างต่อเนื่องมาประมาณ 1 ปี จนถึงตอนนี้ระเบียบข้อบังคับได้เปลี่ยนไป ด้วยการอธิบายรายละเอียดว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ทำงานอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย มีระยะเวลาทำสัญญา 1 ปี 3 ปี 5 ปี และมีโอกาสต่ออายุการทำงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรมีสิทธิ์และโอกาสในการกู้ธนาคาร เพื่อจะนำเงินไปใช้จ่ายสร้างอนาคตหรือที่อยู่อาศัย เทียบเท่ากับข้าราชการมหาวิทยาลัยทุกประการ แต่เดิมการพิจารณาสิทธิ์ในการกู้เงินตามสัญญา ดูแค่ตัวอักษรในหนังสือ ซึ่งไม่ได้ดูตามสภาพจริง จะทำให้พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้มีแค่ มศว เท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม ผศ.นพ.เฉลิมชัย ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละสถาบันการศึกษา จะสามารถกู้เงินธนาคารกรุงไทยได้เพียงแห่งเดียว แต่เชื่อว่าธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอื่นๆ อาจจะพิจารณาให้กู้เพิ่มในอีกไม่ช้านี้.

พนักงานมหาวิทยาลัย มศว เฮลั่น ! ธนาคารปล่อยกู้เป็นครั้งแรก อธิการบดีชี้ "พนักงาน" ควรมีสิทธิ์เท่าเทียมข้าราชการมหาวิทยาลัย เนื่องจากทำงานภายใต้มหาวิทยาลัย นำร่องสถาบันอื่น... 17 ม.ค. 2555 14:35 ไทยรัฐ