วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำคลอดเกณฑ์ปรับฐานเงินเดือนครู

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับเงินเดือนระดับปริญญาตรี 15,000 บาทให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทว่า  สำนักงาน ก.ค.ศ. กำลังเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ที่จะปรับเงินเดือนให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับเงินเดือนตามนโยบาย ซึ่งหลักเกณฑ์จะมีความเป็นธรรมทั้ง 2 กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ก.ค.ศ.จะกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เป็น 2 ระยะเวลาเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คือระยะแรกตั้งแต่ 1 ม.ค. 2555 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรวมกันไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท และระยะที่ 2 ในวันที่ 1 ม.ค. 2556 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มข้าราชการที่บรรจุอยู่เดิมบางส่วนจะได้รับการปรับเงินเดือนชดเชย ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ทำงานมาแล้วประมาณ 7-10 ปี เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้รับเงินเดือนมากกว่าผู้ที่บรรจุเข้ามาใหม่ในช่วงปี 2555 และปี 2556 ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำวิธีการปรับชดเชย เบื้องต้นได้คิดปรับชดเชยโดยสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คาดว่าจะปรับชดเชยโดยปรับอัตราเงินเดือนให้เป็นขั้น เช่น 0.5 ขั้น 1 ขั้น 1.5 ขั้น หรือ 2 ขั้นขึ้นไปจากที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่บรรจุเข้ามาใหม่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าผู้ที่เข้าบรรจุรับราชการมาก่อน.

 

สำนักงาน ก.ค.ศ. กำลังเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ที่จะปรับเงินเดือนให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับเงินเดือนตามนโยบาย ซึ่งหลักเกณฑ์จะมีความเป็นธรรมทั้ง 2 กลุ่ม ... 13 ม.ค. 2555 03:10 ไทยรัฐ