วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ประกาศรางวัลสดุดี 'ยอดครูผู้มีอุดมการณ์' ปี 55

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ภาคละ 1 คน รวม 4 คน เพื่อผลักดันให้ครูมีกระบวนทัศน์ใหม่ ใฝ่รู้และรู้คิดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมพัฒนาประเทศต่อไป...

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. มีรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศผลการคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 6 พ.ศ.2555 โดยคัดเลือกภาคละหนึ่งคนรวมสี่คน ซึ่งยอดครูผู้มีอุดมการณ์ภาคกลาง ได้แก่ นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 8, ส่วนภาคเหนือ ได้แก่ ด.ต.คณิต ช่างเงิน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และภาคใต้ ได้แก่ นายบุญสม ทองศรีพราย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 ซึ่งครูผู้มีอุดมการณ์แต่ละคนจะได้รับรางวัลเงินสด 3 แสนบาท เข็มเสมาทองคำ โล่รางวัล และเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ในวันครูที่ 16 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


ด้าน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2550 เพื่อเป็นการยกย่องให้ครูที่มีจิตวิญญาณ ทั้งการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับ และเพื่อผลักดันให้ครูมีกระบวนทัศน์ใหม่ ใฝ่รู้และรู้คิดได้อย่างรวดเร็ว สามารถพัฒนาการศึกษาของประเทศในสภาพของชุมชน สังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่มีความยากลำบาก มีภัยคุกคามทางสังคม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้มอบให้กับครูจูหลิง ปงกันมูล เป็นรายแรก เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา

"มีครูจำนวนมากมายที่มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความอดทนและรับผิดชอบ มีความเสียสละ และที่สำคัญคือมีความรัก ความเมตตา และปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ แบ่งครึ่งชีวิตให้กับตนเองและสังคม เป็นต้นแบบที่ดีของสังคม รวมทั้งสร้างค่านิยมให้สังคม อันเป็นที่เรียกขานในสังคมว่า "จิตวิญญาณครู" กระทรวงศึกษาธิการขอเป็นกำลังใจ และพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งจะร่วมก้าวไปข้างหน้ากับเพื่อนครูทั่วประเทศในการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่อการศึกษาของชาติต่อไป" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ด.ต.คณิต ช่างเงิน ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ภาคเหนือ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่รับราชการ ต้องพบอุปสรรคการทำงานมากมาย ทั้งอุปสรรคการสื่อสารที่มาจากต่างเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อุปสรรคการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร ความปลอดภัย ความขัดแย้งในชุมชน แต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เด็กเหล่านั้นมีการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม้จะไม่ใช่ครูมืออาชีพ แต่ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปั้นแต่งเด็กน้อยในชุมชนเล็กๆ ให้มีการศึกษาที่ดีและเป็นอนาคตของชาติต่อไป

นายบุญสม ทองศรีพราย ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ภาคแม้ว่าครูภาคใต้ เปิดเผยว่า แม้การสอนของครูจะต้องตกอยู่ในความเสี่ยงตลอด 24 ชม. สิ่งสำคัญนั้นครูทุกคน ทุกสังกัด ทุกศาสนา ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ต้องไม่วอกแวก กับความรู้สึกว่าจะเป็นหรือจะตาย ต้องมีขวัญและกำลังใจที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเราโชคดีและเชื่อว่าบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะปกป้องคุ้มครองเราได้ เพราะภาคใต้ไม่มีสิ่งใดแก้ปัญหาได้นอกจากการศึกษา การศึกษาเท่านั้นที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์ เพราะเราต้องอยู่ร่วมกัน แบ่งแยกไม่ได้ นักเรียนคือกำลังสำคัญ เป็นเสาหลักของแผ่นดินที่จะทำให้แผ่นดินใต้สงบสุข เชื่อมั่นว่าอีกไม่นาน 3 จังหวัดชายแดนใต้จะได้คำว่าสันติสุขกลับคืนมา จากนี้ตนจะมุ่งมั่นในการศึกษา เพื่อประเทศชาติ เพื่อแผ่นดินใต้กลับมาสงบสุขในเร็ววัน.

 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ภาคละ 1 คน รวม 4 คน เพื่อผลักดันให้ครูมีกระบวนทัศน์ใหม่ ใฝ่รู้และรู้คิดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมพัฒนาประเทศต่อไป... 5 ม.ค. 2555 15:56 ไทยรัฐ