วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักเรียนยิ่งเรียนนานไอคิวยิ่งดี แค่ปีเดียวขึ้นสูงได้ถึง 4 จุด

โดย

นักวิทยาศาสตร์นอร์เวย์ศึกษาทางสถิติพบว่า เด็กที่ใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนนานกว่าคนอื่น จะช่วยยกระดับเชาวน์ปัญญาให้เพิ่มสูงขึ้นได้ การอยู่ในโรงเรียนนานขึ้นอีกปีเดียวช่วยให้มีระดับเชาวน์ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 4 จุด มันจะมีผลใหญ่โตกว่าธรรมดากับเด็กวัยรุ่นต้นๆ แต่ยังไม่แน่ว่ามีผลกับเด็กทั่วไปหรือไม่

นักวิจัยของสำนักงานสถิตินอร์เวย์ได้ศึกษากับเด็กนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาของนอร์เวย์ รวมเด็กนักเรียนทั้งหมด 107,223 คน ระหว่าง ปี พ.ศ. 2498-2515 รัฐบาลท้องถิ่นได้พากันเพิ่มการศึกษาภาคบังคับ จาก 7 เป็น 9 ปี เป็นเหตุให้เด็กต้องออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ 16 ปี แทน 14 ปี

คณะนักวิจัยได้พบว่า การต้องเรียนนานขึ้นอีก 1 ปี ได้ช่วยเพิ่มระดับเชาวน์ปัญญาสูงขึ้นได้อีก 3.7 จุด แต่ได้บอกเตือนว่า อย่าเพิ่งด่วนสรุปให้ใหญ่โตไปนัก เพราะมันอาจจะเป็นผลเฉพาะแต่ในนอร์เวย์  หรือในระบบการศึกษาของนอร์เวย์เท่านั้นก็ได้.

นักวิทยาศาสตร์นอร์เวย์ศึกษาทางสถิติพบว่า เด็กที่ใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนนานกว่าคนอื่น จะช่วยยกระดับเชาวน์ปัญญาให้เพิ่มสูงขึ้นได้ การอยู่ในโรงเรียนนานขึ้นอีกปีเดียว ช่วยให้มีระดับเชาวน์ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 4 จุด มันจะมีผลใหญ่โตกว่าธรรมดากับเด็กวัยรุ่นต้นๆ แต่ยังไม่แน่ว่ามีผลกับเด็กทั่วไปหรือไม่... 5 ม.ค. 2555 13:02 6 ม.ค. 2555 11:24 ไทยรัฐ