วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนเด็กออทิสติกสตูล

รอง ผวจ.สตูล เผยมูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่เด็กพิการและเด็กออทิสติก จำนวน 103 ทุน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพตามศักยภาพ …

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รอง ผวจ.สตูล เป็นประธานในพิธีประทานทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่ศูนย์สารสนเทศ อบจ.สตูล มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพตามศักยภาพ และได้รับการศึกษาตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทรงห่วงใยเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ทางสังคม ที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข

สำหรับจังหวัดสตูล มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 515,000 บาท โดยประธานในพิธีได้มอบทุนหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ได้รับทุนดังกล่าวทุกคน.

รอง ผวจ.สตูล เผยมูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่เด็กพิการและเด็กออทิสติก จำนวน 103 ทุน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพตามศักยภาพ … 23 ธ.ค. 2554 11:56 ไทยรัฐ