วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปฏิทินการศึกษาม.เกษตรฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คลอดปฏิทินการศึกษา หลังประสบอุทกภัยจนต้องเลื่อนกำหนดการต่างๆ โดยจะเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 19 ธ.ค.นี้...

จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตบางเขน ทำให้พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายและต้องเลื่อนวันเปิดภาคเรียน จากเดิมกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 31 ต.ค. 54 นั้น ทาง มก. ได้กำหนดปฏิทินการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยวันเปิดภาคเรียนและวันเริ่มขอเปลี่ยนแปลง การขอเพิ่ม และการของดเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ ในวันจันทร์ที่ 19 ธ.ค.54 ส่วนวันสุดท้ายการชำระเงินผ่านธนาคาร คือวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. 54 สำหรับวันสุดท้ายของการลงทะเบียนผ่านเว็บ และวันสุดท้ายของการ Add-Drop เพื่อเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ คือวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 54

ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. 54 เป็นวันลงทะเบียนเรียนและชำระเงินล่าช้าด้วยเอกสาร KU1, วัน Add-Drop ด้วยเอกสาร KU3 และเป็นวันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียน ในวันพุทธที่ 28 ธ.ค. 54 เป็นวันรับใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบออนไลน์ และในวันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. 54 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และวันสุดท้ายการ Add-Drop.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลอดปฏิทินการศึกษา หลังประสบอุทกภัยจนต้องเลื่อนกำหนดการต่างๆ โดยจะเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 19 ธ.ค.นี้... 13 ธ.ค. 2554 15:43 ไทยรัฐ