วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยผลเลือกตั้ง 2 กรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.แทนที่ว่าง

รมว.ศึกษาธิการ เผยผลเลือกตั้ง 2 กรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.แทนที่ว่าง โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ ผอ.ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา และ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 2 ตำแหน่ง คือ 1.ตำแหน่งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา (มัธยมศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และ 2.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ประถมศึกษา) สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ และได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันจันทร์ที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา สพป. สพม.ยกเว้น การเลือกตั้งของ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งประสบอุทกภัยน้ำท่วม กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอังคารที่ 6 ธ.ค.นั้น ขณะนี้การเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน สพม. คือ นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม. เขต 20 และ 2.ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัด สพฐ. ใน สพป. คือ นายอังกูล สมคะเนย์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยทั้ง 2 ท่านจะได้เข้าประชุม ก.ค.ศ.ในการประชุมเดือน ธ.ค.นี้.

รมว.ศึกษาธิการ เผยผลเลือกตั้ง 2 กรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.แทนที่ว่าง โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ ผอ.ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา และ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.อุบลราชธานี เขต 1... 10 ธ.ค. 2554 02:39 ไทยรัฐ