วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ชาญวิทย์” มึน ป.บัณฑิตครูเอกชนสะดุด

“ชาญวิทย์” เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มึน ป.บัณฑิตครูเอกชนสะดุด เหตุครูโรงเรียนเอกชนและทางโรงเรียนเองยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการ ...

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ร่วมกับสถาบันการอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ตามโครงการการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน  เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ป.บัณฑิตนั้น เนื่องจากมีครูโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจำนวน 19,000 คน ที่ทางโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศได้ส่งชื่อเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว แต่ปรากฏว่าครูโรงเรียนเอกชนและทางโรงเรียนเอกชนยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการ ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการเปิดเรียน เนื่องจากขาดเอกสารประกอบการพิจารณาให้เข้าเรียน เช่น สัญญาจ้าง  สำเนาหนังสือขอผ่อนการเป็นครูจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้ ต้องส่งให้ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้ตรวจสอบ จึงทำให้การตรวจสอบเอกสารดังกล่าวมีความล่าช้ามาก

เลขาธิการ กช.กล่าวอีกว่า  ตนจึงได้หารือกับทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแล้วเห็นว่าให้โรงเรียนเอกชนทุกแห่งที่จะส่งเอกสารต่างๆของครูเอกชนที่จะเข้าโครงการนี้มาที่ สช.ได้เลยและเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว สช.จะได้ส่งรายชื่อและข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยจะมีความรวดเร็วกว่า  ตอนนี้คุรุสภาสามารถตรวจสอบเอกสารข้อมูลต่างๆเสร็จเพียง 3,000 กว่าคนเท่านั้น จึงทำให้มีคนเข้าไปเรียน ป.บัณฑิตในมหาวิทยาลัยที่เข้าโครงการได้ไม่มาก  อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ตนคิดว่าในปีหน้าน่าจะสามารถแจ้งขอเข้าร่วมโครงการได้แต่จะต้องเสนอให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาเห็นชอบก่อน.

“ชาญวิทย์” เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มึน ป.บัณฑิตครูเอกชนสะดุด เหตุครูโรงเรียนเอกชนและทางโรงเรียนเองยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการ ... 9 ธ.ค. 2554 01:31 ไทยรัฐ