วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผอ.เทคนิคน่านถูกย้ายด่วน หลังนร.-นศ.ขับไล่

หลังจากที่มีนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน่านกว่า 1,000 คน เดินขบวนขับไล่นายพิศ โนรี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคน่าน เป็นผลให้ สอศ.ส่งหนังสือด่วนย้ายตัวมาปฏิบัติราชการใน กทม.แล้ว...

เมื่อวันทีี่ 25 พ.ย. หลังจากที่มีนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน่านกว่า 1,000 คน เดินขบวนขับไล่นายพิศ โนรี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคน่าน ให้ย้ายออกจากพื้นที่ภายใน 24 ชม. เพราะได้สร้างผลกระทบเสียหายและความเดือดร้อนให้กับนักเรียน-นักศึกษาเป็นอย่างมากนั้น นายชูวิทย์ บุญสมวงศ์ อดีตนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตภาคเหนือแห่งประเทศไทย และแกนนำนักศึกษา 13 ชมรม จาก 13 คณะวิชา วิทยาลัยเทคนิคน่าน กล่าวว่า เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารจัดการของ นายพิศ โนรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน อาทิ เก็บค่าอินเทอร์เน็ต 300 บาทต่อคนต่อภาคเรียน ไม่สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา สร้างเวทีบนพื้นที่โรงอาหาร สร้างพื้นที่ทางเข้าวิทยาลัย สร้างห้องน้ำคนพิการหน้าทางเข้าโรงอาหาร เทปูนทับสนามฟุตบอล ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างที่ทับซ้อน มีสิ่งสาธารณูปโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางอย่างไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแต่อย่างใด และไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กำลังดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบสนามฟุตบอล ลานอเนกประสงค์ ซึ่งจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 4,300,000 บาทเศษ

 


ต่อมานายเกษม วัฒนธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ มาพบปะพร้อมรับเรื่อง เพื่อนำส่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีตัวแทนแกนนำนักศึกษา 13 ชมรม จาก 13 คณะวิชา วิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้ประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผลสรุปการประชุม ได้บันทึกข้อตกลงระหว่างตัวแทน ผวจ.น่าน กับตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ในการเรียกร้องความเป็นธรรมและการบริหารที่ไม่โปร่งใสของนายพิศ โนรี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้ผลสรุปว่า 1.ให้ยุติการก่อสร้างโครงการของวิทยาลัยฯ ทั้งหมดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 2.ให้แต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง การใช้จ่ายงบประมาณทุกโครงการของนายพิศ โนรี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคน่านทั้งหมด 3.ให้นายพิศ โนรีออกจากพื้นที่จังหวัดน่านภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง (วันที่ 25 พฤศจิกายน เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.) 4.ไม่ให้เอาผิดกับนักศึกษาและแกนนำในการมาชุมนุมเรียกร้องในครั้งนี้ 5.การชุมนุมในครั้งนี้ เป็นการเรียกร้องของนักศึกษาโดยบริสุทธิ์ใจ คณะครูและอาจารย์ที่มาดูแลการชุมนุมในครั้งนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมใดๆ ทั้งสิ้น จึงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานระหว่างที่ตัวแทนแกนนำนักศึกษา 13 ชมรม จาก 13 คณะวิชา วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ส่วนที่ห้องบนศาลากลางนั้น ได้มีกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน่านจำนวนหนึ่ง ร่วมกันนำโลงศพ พร้อมพวงหรีดเขียนข้อความต่างๆ มาวางไว้เพื่อเตรียมที่จะเผาโลงศพประท้วงในครั้งนี้ และตัวแทนนักศึกษาเปิดเครื่องกระจายเสียงกล่าวโจมตีการทำงานของนายพิศ โนรี เป็นระยะพร้อมตระโกนร้องขับไล่กันเป็นระยะ ต่อมานายจรัญ พรมเสน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในนามประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยนำหนังสือด่วนมาก ลงวันที่ 25 พ.ย. 54 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการลงนามโดย นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ขอตัวผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่านไปปฏิบัติราชการ

โดยในหนังสือระบุว่า ตามที่มีเหตุอุทกภัยในทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้เกิดปัญหาดินถล่ม น้ำท่วมหลากและน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้น ประกอบด้วยทีมงานจำนวนมาก ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้มีหนังสือให้ นายพิศ โนรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป จึงทำให้กลุ่มนักศึกษาและแกนนำในการมาชุมนุมเรียกร้องในครั้งนี้ เป็นที่พอใจและต่างแยกย้ายกันกลับวิทยาลัยฯ

 

หลังจากที่มีนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน่านกว่า 1,000 คน เดินขบวนขับไล่นายพิศ โนรี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคน่าน เป็นผลให้ สอศ.ส่งหนังสือด่วนย้ายตัวมาปฏิบัติราชการใน กทม.แล้ว... 25 พ.ย. 2554 16:09 ไทยรัฐ