วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทคโนฯพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับนศ.ใหม่ปี55

โดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555  โครงการโควตาพื้นที่สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ใน จ.ระยอง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.6 (โปรแกรมวิทย์-คณิต) หรือ ปวช. จากสถานศึกษาใน จ.ระยอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  จำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรม...)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2554  สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.admission.kmutnb.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2913 2500 ต่อ 1626 , 1627

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 โครงการโควตาพื้นที่สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ใน จ.ระยอง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี... 17 พ.ย. 2554 11:25 ไทยรัฐ