วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ค.ศ.ลงพื้นที่ประเมินเกณฑ์เชิงประจักษ์

ก.ค.ศ.ลงพื้นที่ประเมินเกณฑ์เชิงประจักษ์ ชี้รางวัลระดับชาติไม่มีสิทธิ์เลื่อนอัตโนมัติ  ปรับเงินครูรอเกณฑ์ ก.พ.

นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า  หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ขณะนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ เสนอคำขอเข้ามาแล้วประมาณ 400 กว่าคน ซึ่งที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้อนุมัติให้ข้าราชการครูรายหนึ่งที่จะเกษียณอายุราชการผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับวิทยฐานะชำนาญพิเศษแล้ว  ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอรายชื่อมานั้นต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ เพื่อนำเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบรายชื่อ  จากนั้นต้องลงไปประเมินผลงานในระดับพื้นที่ด้วยว่าควรได้รับอนุมัติให้เลื่อนหรือมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า  การประเมินวิทยฐานะดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ได้รับรางวัลระดับชาติตามที่ ก.ค.ศ.รับรอง เมื่อได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาแล้วจะได้เลื่อนวิทยฐานะโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การลงไปประเมินในระดับพื้นที่นั้นจะต้องดูว่าผลงานระดับชาติที่ผู้เข้ารับการประเมินได้รับมามีผลต่อการจัดการเรียนการสอนต่อสถานศึกษานั้นๆ รวมถึงต่อส่วนรวมมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ จำนวนรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นซึ่งหน่วยงานต่างๆ เสนอมานั้นถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควร

นางศิริพรกล่าวด้วยว่า สำหรับความคืบหน้าการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ ปรับเงินเดือน 15,000 บาทในระดับปริญญาตรี ขณะนี้ ก.ค.ศ.กำลังรอรายละเอียดและหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

ก.ค.ศ.ลงพื้นที่ประเมินเกณฑ์เชิงประจักษ์ ชี้รางวัลระดับชาติไม่มีสิทธิ์เลื่อนอัตโนมัติ ปรับเงินครูรอเกณฑ์ ก.พ. 12 ต.ค. 2554 01:48 ไทยรัฐ