วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระสังฆราช”

โดย

จัดโครงการ “จากก้อนดินสู่ก้อนบุญ เทิดพระเกียรติ 98 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชนมายุครบ 98 พรรษา วันที่ 3 ต.ค.54 สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และวัดบวรนิเวศวิหาร กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ ตั้งแต่วันที่ 1 -3 ต.ค.54 ทั้งนี้ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้จัดโครงการ “จากก้อนดินสู่ก้อนบุญ เทิดพระเกียรติ 98 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” โดยมีเหล่าศิลปินดารา ประชาชน 99 คน ร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติในรายการพิเศษ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เวลา 22.20-24.20 น. ในรายการจะมีการเปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญ สร้างกุศล เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และสมเด็จพระสังฆราช 98 พรรษา โดยร่วมบริจาค สร้างพระอุโบสถดินแห่งแรกของประเทศไทยที่บ้านห้วยยางเหนือ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาถุงยังชีพ จำนวน 4,000 ชุด  เพื่อนำไปประทานให้แก่พระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี วันที่ 6 ต.ค.นี้ ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยน้ำท่วมอย่างหนักในทุกพื้นที่

พระครูสังฆสิทธิกรกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคสร้างอุโบสถดินและช่วยน้ำท่วมทุกภูมิภาค ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช โดยผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “โครงการจากก้อนดินสู่ก้อนบุญ” นอกจากนี้ ทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช ณ ตึกสามัคคีพยาบาล ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 3 ต.ค. ตั้งแต่ 09.00-16.00 น.ด้วย.

จัดโครงการ “จากก้อนดินสู่ก้อนบุญ เทิดพระเกียรติ 98 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1 ต.ค. 2554 02:05 1 ต.ค. 2554 02:16 ไทยรัฐ