วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พื้นที่ป่าเมืองไทยเหลือแค่ 33% มีเพียง 5 จังหวัด ป่าเกิน 70%

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเผย ป่าไม้ไทยเหลือแค่ 33.44% มีเพียง 5 จังหวัดป่าไม้เหลือเกิน 70% คือเชียงใหม่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน และลำปาง ที่เหลือมีเนื้อที่ป่าไม้เพียงเล็กน้อย...

 

4 ก.ย. นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดเผยรายงานสาธารณะ “สถานการณ์ป่าไม้หลัง 20 ปี สืบ นาคะเสถียร” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ในงานรำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร ว่า ปัจจุบัน เนื้อที่ป่าไม้ประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจล่าสุดถึงปี 2552 มีเนื้อที่ 171,585 ตารางกิโลเมตร หรือ 33.44% ลดลงจากข้อมูลในปี 2504 ซึ่งมีเนื้อที่ป่า 53% เป็นข้อมูลที่สำรวจด้วยวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ในปีแรกที่มีการจัดเก็บข้อมูล ผืนป่าลดลงร้อยละ 37 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมี ตัวเลขนี้บอกเราว่า ในช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยใช้พื้นที่ป่าเกือบสองเท่าของอุทยานฯเขาใหญ่ เฉลี่ยในแต่ละปี

ส่วนสถานการณ์เนื้อที่ป่าไม้ในแต่ละภาค จากข้อมูลในปี 2552 พบว่า พื้นที่ป่าภาคเหนือมีเนื้อที่ป่าเหลืออยู่ 56% ลดลง 12% ของพื้นที่ ภาคอีสานมีเนื้อที่ป่าเหลืออยู่ 16% ลดลง 25% ภาคตะวันออกมีป่าเหลือ 21% ลดลง 36% ของพื้นที่ ภาคกลางป่าเหลืออยู่ 29% ลดลง 23% และภาคใต้มีเนื้อที่ป่าเหลือ 27% ลดลง 14% ซึ่งภาคเหนือยังคงเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้ปกคลุมมากที่สุดเกิน 50% ของพื้นที่ ส่วนภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก เหลือพื้นที่ป่าไม้ปกคลุมมากกว่า 20% ขณะที่อีสานเหลือน้อยที่สุดไม่ถึง 20%

เมื่อสำรวจสถานการณ์ป่าไม้เป็นรายจังหวัด พบว่า ในเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ จังหวัดที่เคยมีเนื้อที่ป่าไม้ปกคลุมมากกว่า 70% ของพื้นที่ ได้แก่ จ.กำแพงเพชร, เชียงใหม่, ตาก, น่าน, เพชรบูรณ์, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, สกลนคร, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบ คีรีขันธ์, ชุมพร, พังงา, ระนอง และสตูล แต่ปัจจุบัน มีจังหวัดที่เหลือป่าปกคลุมมากกว่า 70% คือ เชียง ใหม่, ตาก, น่าน, แม่ฮ่องสอน และลำปางเท่านั้น

ส่วนจังหวัดที่ยังมีเนื้อที่ป่าไม้ปกคลุม 50-70% คือ แพร่, พะเยา, ลำพูน, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, กาญจนบุรี, เพชรบุรี และระนอง จังหวัดที่มีป่าไม้ปกคลุม 25-50% ของพื้นที่ คือ เชียงราย, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, สุโขทัย, ชัยภูมิ, มุกดาหาร, เลย, จันทบุรี, ตราด, นครนายก, ปราจีนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, นราธิวาส, พังงา, ภูเก็ต, ยะลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี

ขณะที่จังหวัดที่มีป่าปกคลุมน้อยกว่า 25% ได้แก่ กำแพงเพชร, นครสวรรค์, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, นครพนม, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ยโสธร ฯลฯ จังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม่ถึง 1% คือ พิจิตร, กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สิงห์บุรี และอ่างทอง สำหรับจังหวัดที่พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ได้แก่ ภูเก็ต, ลำปาง, ลพบุรี และพังงา

เลขาธิการมูลนิธิสืบฯ กล่าวด้วยว่า ตัวเลขป่าไม้ไทยในวันนี้ 33.44% ต้องถามประชาชนว่าเพียงพอหรือไม่ หากไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรม เราต้องมีพื้นที่ป่ามากกว่า 40% ฉะนั้น ทุกฝ่ายต้องหาทางรักษาพื้นที่ป่าของประเทศที่เหลืออยู่ 33% เอาไว้ ไม่ให้ลดลง เห็นว่ารัฐควรเพิ่มงบประมาณในการดูแลอนุรักษ์ป่า มากกว่ามุ่งใช้งบไปในการปลูกป่า

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เผย ป่าไม้ไทยเหลือแค่ 33.44% มีเพียง 5 จังหวัด ป่าไม้เหลือเกิน 70% คือ เชียงใหม่ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน และลำปาง ที่เหลือมีเนื้อที่ป่าไม้เพียงเล็กน้อย... 4 ก.ย. 2554 18:33 4 ก.ย. 2554 19:00 ไทยรัฐ