วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุด ร.ร.พ่อแม่ดึงวัยรุ่นเลี้ยงเด็กกำพร้า

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ผุด ร.ร.พ่อแม่ดึงวัยรุ่นเลี้ยงเด็กกำพร้า

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เปิดเผยว่า สท.มีโครงการรองรับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนหลายโครงการ อาทิ ปีนี้จะจัดทำห้องสมุดเพื่อเด็กด้อยโอกาสในชนบทพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยได้ดำเนินการนำร่องแห่งแรกที่เทศบาลทับกวาง จ.สระบุรี และจะขยายผลเพิ่มอีก 84 แห่งในปี 2555 จึงเชิญชวนภาคเอกชนให้การสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ส่วนปัญหาวัยรุ่นท้องก่อนวัยเรียนนั้น ตนมีแนวคิดทำโครงการโรงเรียนพ่อแม่ โดยใช้สถานสงเคราะห์เด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ดูแลเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งสถานสงเคราะห์เหล่านี้มีบุคลากรพี่เลี้ยงเด็กจำกัด 1 คน ต้องดูแลเด็กถึง 10 คน ดังนั้น จึงอยากให้หนุ่มสาวที่กำลังคิดจะแต่งงาน หรือเพิ่งแต่งงานและกำลังมีครอบครัว รวมถึงเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงดูเด็ก การให้นมเด็ก การอุ้มเด็ก อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 วัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการเลี้ยงเด็กก่อนตัดสินใจมีครอบครัว ขณะเดียวกันเด็กในสถานสงเคราะห์ก็ได้รับความอบอุ่นและลดภาระพี่เลี้ยงเด็กระดับหนึ่ง.

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ผุด ร.ร.พ่อแม่ดึงวัยรุ่นเลี้ยงเด็กกำพร้า 19 ส.ค. 2554 01:52 19 ส.ค. 2554 01:58 ไทยรัฐ