วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นำร่องแพทย์แผนไทยเต็มรูปแบบ 9 รพ.

ปลัดสธ. ระบุ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมงานแพทย์แผนไทยควบคู่แพทย์แผนปัจจุบัน ปี 54 กระทรวงฯคัดเลือกรพ.ต้นแบบบริการผู้ป่วยด้วยแพทย์แผนไทยเต็มรูปแบบ 9 แห่ง...

 

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานรวมพลังการแพทย์แผนไทยภาคกลางปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานตำรายาหลวงปู่ศุข” ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมให้มีบริการงานแพทย์แผนไทย ผสมผสานควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 10,516 แห่งทั่วประเทศ เปิดบริการแล้ว 4,379 แห่ง และจะเร่งรัดให้ครบทุกแห่ง นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับใช้ยาสมุนไพร เพื่อรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคทดแทนยาแผนปัจจุบัน ล่าสุดมียาแผนไทยที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว 71 รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ทุกสิทธิการรักษา

นพ.ไพจิตร์ กล่าวอีกว่า จากข้อมูลการติดตามตรวจราชการในเขตต่างๆ ในปี 2553 พบมีการใช้ยาไทยในสถานบริการทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข 36 จังหวัด มีมูลค่าทั้งหมด 146 ล้านบาท จังหวัดที่ใช้สูงสุดคือชลบุรี 26 ล้านกว่าบาท รองลงมาสุรินทร์ 12 ล้านกว่าบาท ขอนแก่น 10 ล้านบาท ในปี 2554 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกโรงพยาบาลต้นแบบให้บริการผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รพ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว รพ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ รพ.เทิง จ.เชียงราย รพ.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี  และสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์ไทยฯที่ยศเส กทม. จะติดตามประเมินผลเป็นระยะ หากได้รับการตอบรับจากประชาชนก็จะเปิดดำเนินการคล้ายประเทศจีนคือเป็นโรงพยาบาลให้บริการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะและพัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อไป

ปลัดสธ. ระบุ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมงานแพทย์แผนไทยควบคู่แพทย์แผนปัจจุบัน ปี 54 กระทรวงฯคัดเลือกรพ.ต้นแบบบริการผู้ป่วยด้วยแพทย์แผนไทยเต็มรูปแบบ 9 แห่ง... 6 ส.ค. 2554 01:13 ไทยรัฐ