advertisement

เจ้าภาพฟิสิกส์โอลิมปิก

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 7 ก.ค. 2554 07:00

ประธานการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกฯ ได้ติดต่อ มายังมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) เพื่อขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกฯ ครั้งที่ 42 ในปี 2554 แทนประเทศเบลเยียม...

ศ.ศักดา ศิริพันธุ์ ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 42 ที่ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามกำหนดการเดิม ประเทศไทยได้รับอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศในปี ค.ศ.2022 อย่างไรก็ ตาม ประธานการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกฯ ได้ติดต่อ มายังมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) เพื่อขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกฯ ครั้งที่ 42 ในปี 2554 แทนประเทศเบลเยียม ในการนี้สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ทรงเห็นด้วย ทั้งนี้ การแข่งขันจะมีขึ้นวันที่ 10-18 ก.ค. ที่หอประชุมใหญ่จุฬาฯ โดยสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธาน ในพิธีเปิดวันที่ 10 ก.ค. และเสด็จปิดวันที่ 18 ก.ค.

โหวตข่าวนี้
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement