วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดรับครูยื่นประเมินเชิงประจักษ์ก.ค.นี้ เน้นพิจารณาคุณภาพผลผลิต

ปลัดศธ. ระบุ การพิจารณารางวัลรางวัลดีเด่นระดับชาติ เพื่อใช้ประเมินเชิงประจักษ์ ก.ค.ศ.ทำรายชื่อรางวัลที่หน่วยงานเสนอชื่อ 356 รายการ คัดกรองอีกชั้นก่อนเสนออ.ก.ค.ศ. ประเมิน ก.ค.นี้...

 

นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญว่า จะมีการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดกรองรางวัลที่เป็นรางวัลดีเด่นระดับชาติเพื่อใช้ในการประเมินเชิงประจักษ์ ที่มีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธาน วันที่ 30 มิ.ย.นี้ โดยขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดทำรายชื่อรางวัลที่หน่วยงานต่างๆ เสนอชื่อรางวัลมาแล้ว 356 รายการ เบื้องต้นได้คัดเลือกว่าเป็นรางวัลที่สมควรจะเสนอต่อคณะทำงาน 300 รายการ เพื่อพิจารณาคัดกรองอีกชั้นก่อนเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญตำแหน่งพิจารณาเพื่อประกาศใช้ จากนั้นจะเปิดให้ผู้บังคับบัญชาเสนอชื่อรวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงตนเพื่อขอรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ได้กลางเดือน ก.ค.นี้

“ที่ผ่านมาการพิจารณาผลงานเชิงประจักษ์ของครูส่วนใหญ่มักจะมุ่งไปที่ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) แต่การพิจารณาเชิงประจักษ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่จะดูที่ผลผลิตของนักเรียนที่ครูสอนมาว่าเป็นอย่างไร หากใครคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ก็ให้เสนอตัวเองมา ซึ่งขั้นต้นต้องผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้ติดตามการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการปรับขึ้นเงินเดือน 8% ซึ่งพบว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานได้ตั้งเรื่องเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีเพียงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่รอการยืนยันจากกรมบัญชีกลาง คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะได้รับคำตอบ ส่วนกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่า การปรับเงินเดือนตามเพดานเงินเดือนใหม่ ตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้เสียสิทธิในการได้รับเงินเพิ่มจาก คศ.3 เป็น คศ.4 และ คศ.4 เป็นคศ.5 นั้น ที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ว่ามีข้าราชการครูได้รับผลกระทบเรื่องนี้จริงหรือไม่ เบื้องต้นทราบว่า มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 1,000 คน ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

ปลัดศธ. ระบุ การพิจารณารางวัลรางวัลดีเด่นระดับชาติ เพื่อใช้ประเมินเชิงประจักษ์ ก.ค.ศ.ทำรายชื่อรางวัลที่หน่วยงานเสนอชื่อ 356 รายการ คัดกรองอีกชั้นก่อนเสนออ.ก.ค.ศ. ประเมิน ก.ค.นี้... 29 มิ.ย. 2554 02:19 ไทยรัฐ