"วัดโมลี-ธรรมกาย-ตากฟ้า-โสธร" คว้าบาลีดีเด่น - thairath.co.th
บริการข่าวไทยรัฐ

"วัดโมลี-ธรรมกาย-ตากฟ้า-โสธร" คว้าบาลีดีเด่น

โดยสำนักเรียนบาลีดีเด่น 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ส่วนกลาง อันดับ 1. สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม 2. สำนักเรียนวัดปากน้ำ 3. สำนักเรียนวัดบางนาใน 4. สำนัก เรียนวัดเทพลีลา 5. สำนักเรียนวัดสามพระยา....

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่วัดปากน้ำ มีพิธีประกาศรายชื่อสำนักเรียนบาลีดีเด่น ประจำปี 2552 และมอบ ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแผนกบาลี ทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาบาลีดีเด่น โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน โดยสำนักเรียนบาลีดีเด่น 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ส่วนกลาง อันดับ 1. สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม 2. สำนักเรียนวัดปากน้ำ 3. สำนักเรียนวัดบางนาใน 4. สำนัก เรียนวัดเทพลีลา 5. สำนักเรียนวัดสามพระยา

แม่กองบาลีฯกล่าวต่อว่า ในส่วนหนกลาง อันดับ 1. สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 2. สำนักเรียนวัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี 3. สำนักเรียนวัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา 4. สำนักเรียนวัดบางไผ่ จ.นนทบุรี 5. สำนักเรียนวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี หนเหนือ อันดับ 1. สำนักเรียนวัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 2. สำนักเรียนวัดจองคำ จ.ลำปาง 3. สำนัก เรียนวัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ 4. สำนักเรียนวัดท่าเจริญพรต จ.นครสวรรค์ 5. สำนักเรียนวัดท่าตอน จ.เชียงใหม่ หนตะวันออก อันดับ 1. สำนักเรียนวัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา 2. สำนักเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 3. สำนักเรียนวัดธาตุ จ.ขอนแก่น 4. สำนักเรียนวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 5. สำนักเรียนวัดบูรพารามใต้ จ.ยโสธร หนใต้ อันดับ 1. สำนักเรียนวัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา 2. สำนักเรียนวัดขันเงิน จ.ชุมพร 3. สำนักเรียนวัดราษฎร์บูรณะ จ.ปัตตานี 4. สำนักเรียนวัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี 5. สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง.

ทีมข่าวการศึกษา


advertisement