บริการข่าวไทยรัฐ

สมองจะฝ่อลงก่อน เป็นโรคสมองเส่ือมก่อนหน้ากว่ากันต้ัง 10 ปี

โดย

นักวิจัยศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยรัฐของอเมริกา ศึกษาพบว่า สมองของคนปกติจะแสดงอาการฝ่อให้เห็น ก่อนหน้าที่จะถูกหมอวินิจฉัยโรคว่า เป็นโรคสมองเสื่อมมาก่อนตั้งเกือบ 10 ปี

นักวิจัยเลลา เดอ โทเลโด มอร์เรลล์ ได้รายงานผลการศึกษา ในวารสารวิชาการ “โรคประสาทวิทยา” อาจเป็นการจะช่วยเปิดทางใหม่ ให้ค้นพบโรคได้เสียแต่เนิ่นๆ นับเป็นความก้าวหน้าในการค้นหาวิธีการรักษา โรคซึ่งทำให้สมองต้องไร้ประโยชน์ ดังที่ชาวโลกปัจจุบันเป็นกันอยู่มากถึง 26 ล้านคน

นักวิจัยเลลาได้กล่าวบอกว่า “ผลการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์สมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า อาจจะช่วยชี้บอกให้รู้ผู้ที่ตกภายใต้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อม” และระบุว่า “หากว่าคิดยารักษาขึ้นได้ในวันหน้า ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เสี่ยงจะเป็นโรคอย่างหนัก แต่ยังไม่ปรากฏอาการให้เห็นในปัจจุบันเป็นอย่างมาก”.