วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้คนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

"เอแบคโพลล์" เผยผลสำรวจ คนไทยร้อยละ 83.4 ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ร้อยละ 89.5  ไม่เห็นด้วยที่จะสร้างโรงไฟฟ้าฯในจังหวัดที่พักอาศัยอยู่...

 

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า จากผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง "ทัศนคติต่อการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย" กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18-60 ปี ใน 17 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ นครนายก ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ขอนแก่น นครราชสีมา ยะลา สงขลา และนครศรีธรรมราช จำนวน 3,807 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการในช่วงวันที่ 1-25 มี.ค. พบว่าร้อยละ 83.4 ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 16.6 ยังคงเห็นด้วย

เมื่อถามว่า เห็นด้วยหรือไม่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดที่ท่านพักอาศัย พบว่า มีเพียงร้อยละ 10.5 เท่านั้นที่เห็นด้วย แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.5 ไม่เห็นด้วย และเมื่อจำแนกตามพื้นที่พักอาศัย พบว่าคนกรุงเทพฯไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่จังหวัดที่ตัวเองพักอาศัยมากที่สุดถึงร้อยละ 95.2 รองลงไปคือคนในภาคใต้ ร้อยละ 91.5 คนในภาคกลาง ร้อยละ 91.1 คนในภาคเหนือ ร้อยละ 90.0 และคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 85.8.

"เอแบคโพลล์" เผยผลสำรวจ คนไทยร้อยละ 83.4 ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ร้อยละ 89.5 ไม่เห็นด้วยที่จะสร้างโรงไฟฟ้าฯในจังหวัดที่พักอาศัยอยู่... 26 มี.ค. 2554 18:36 26 มี.ค. 2554 20:08 ไทยรัฐ