วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมศิลป์ผวาโจรกรรมวัตถุล้ำค่า ติดกล้องพิพิธภัณฑ์ทั่วปท.

กรมศิลป์สั่งเฝ้าระวังโจรกรรมโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ พร้อมปรับโฉมโรงราชรถให้ทันสมัย หวังดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มร้อยละ 20...

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. นายอนันต์ ชูโชติ ผอ.สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลออกโจรกรรมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โดยเฉพาะพระพุทธรูปตามวัดต่างๆ จำนวนมาก ทำให้ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จึงจะต้องมีการวางมาตรการเฝ้าระวังโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นสิ่งของสำคัญของชาติอย่างเข้มงวด โดยขณะนี้ นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร ได้สั่งการให้เสริมระบบรักษาความปลอดภัย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้ง 44 แห่ง ได้แก่ ติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม การสร้างระบบจับความเคลื่อนไหวแบบไร้สาย กรณีผู้บุกรุกในยามวิกาล และเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น

ผอ.สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2555 กรมศิลปากรยังได้เสนอของบประมาณ จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต โดยนำร่อง 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ และหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยจะมีการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ทั้งด้านในและด้านนอก รวมถึงการจัดนิทรรศการถาวร และนิทรรศการพิเศษ ให้มีความน่าสนใจ

ทั้งนี้ จะเริ่มจากการปรับปรุงการจัดแสดงของโรงราชรถ ที่ใช้ในการพระบรมศพและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของพระมหากษัตริย์หรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์แห่งเดียวในโลก ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ให้ทันสมัย โดยการเพิ่มระบบแสง สี เสียง สื่อผสม รวมถึงติดตั้งจอวีดิทัศน์ สำหรับเล่าประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ให้ประชาชนศึกษาเรียนรู้อีกด้วย

"ส่วนในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอื่นๆ อีก 41 แห่งนั้น จะมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานปี 2555-2558 ให้อย่างทั่วถึง ซึ่งผมจะทำให้พิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต โดยตั้งเป้าหมายว่า จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาศึกษาหาความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 20" นายอนันต์ กล่าว.

กรมศิลป์สั่งเฝ้าระวังโจรกรรมโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ พร้อมปรับโฉมโรงราชรถให้ทันสมัย หวังดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มร้อยละ 20... 22 มี.ค. 2554 14:14 ไทยรัฐ