วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิญร.ร.ดังซ้อมแผนรับนักเรียนอีกรอบ

สพฐ. ทำหนังสือ เชิญร.ร.ดังซ้อมแผนรับนักเรียนอีกรอบ ย้ำเด็กสละสิทธิ์ให้เรียกรายชื่อสำรอง โยน ผอ.แก้ปม ม. 3 วืดเรียนต่อ...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนปฏิทินการรับนักเรียนเพิ่มเติม ประจำปี 2554 ไปยังโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และในวันที่ 17 มี.ค.นี้ จะมีการเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้อำนวย-การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศมาประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการรับนักเรียนประจำปี 2554 เนื่องจากยังมีการดำเนินงานบางส่วนที่ต้องทำความเข้าใจ โดยเฉพาะการประกาศรายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 มี.ค. และการจับสลากเรียนต่อชั้น ม. 1 ในวันที่ 27 มี.ค. สำหรับการสละสิทธิ์ของนักเรียนชั้น ม. 1 ทั้งในส่วนของนักเรียนเงื่อนไขพิเศษและการสอบทั่วไปนั้น ให้ยึดหลักในการเรียกนักเรียนที่มีรายชื่อสำรองขึ้นมาแทน  โดยให้ประกาศผลในวันที่ 30 มี.ค.

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีนักเรียนที่จบชั้น ม.3 และจะเรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนเดิมที่กำลังเป็นปัญหาร้องเรียนอยู่ในขณะนี้นั้น เนื่องจากยังมีเด็กจากโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนเอกชนที่จบ ม. 3 มีศักยภาพที่จะหาที่เรียนตามความเหมาะสม ดังนั้น   มีความจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนจากภายนอกได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง   ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาต้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรม เพราะปัญหาคงไม่สามารถแก้ได้ภายในปีเดียว  สำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาวนั้น  สพฐ. มีแผนที่จะลดจำนวนการรับเด็ก ม.1  ให้น้อยลงและรับ ม. 4 เพิ่มมากขึ้น หากเป็นแบบนี้ตัวป้อนจากต้นทางจะน้อยลง  ซึ่งเท่ากับจะส่งผลให้นักเรียนที่จบชั้น  ม.  3  จะลดแรงเสียด-ทานในการต่อชั้น ม. 4 แต่เนื่องจากปีนี้เปลี่ยนกฎเกณฑ์การรับฝากเด็กอย่างเข้มข้น จึงยังไม่อยากเพิ่มตัวแปรอะไรเข้าไป อย่างไรก็ตาม หากจะลดจำนวนการรับเด็ก ม. 1 ลงก็จะต้องมีแผนว่าในปีต่อๆไปจะมีแผนการปรับลดอย่างไร โดยจะต้องประสานกับ  กทม.  และโรงเรียนเอกชนว่าจะต้องมีหลักประกันว่าเด็กทุกคนต้องมีที่เรียนด้วย.

สพฐ. ทำหนังสือ เชิญร.ร.ดังซ้อมแผนรับนักเรียนอีกรอบ ย้ำเด็กสละสิทธิ์ให้เรียกรายชื่อสำรอง โยน ผอ.แก้ปม ม. 3 วืดเรียนต่อ... 16 มี.ค. 2554 02:18 ไทยรัฐ