วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มส.มีมติแต่งตั้ง'พระเทพสิทธิเมธี'เจ้าคณะกทม.รูปใหม่

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มีมติแต่งตั้ง "พระเทพสิทธิเมธี" เป็นเจ้าคณะ กทม.รูปใหม่ แทน "พระธรรมสุธี" เนื่องจากครบอายุ 80 ปี...

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ดร.อำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า ที่ประชุม มส. ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 ว่า ด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 เห็นชอบแต่งตั้งให้ พระเทพสิทธิเมธี (เฉลิม พันธุรังสี) อายุ 78 ปี พรรษา 56 วัดจันทาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ในฐานะรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ตามที่พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 1 เสนอ แทนพระธรรมสุธี อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เนื่องจากครบอายุ 80 ปี ทาง มส. จึงแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ดร.อำนาจ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ มส. ยังมีมติแต่งตั้ง พระธรรมสิทธินายก (ธงชัย สุขญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 10 แทนพระพรหมกวี วัดโมลีโลกยาราม ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ จนมรณภาพด้วย ทั้งนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แด่พระธรรมสิทธินายก เพื่อที่จะรับสนองงานคณะสงฆ์ต่อไป

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มีมติแต่งตั้ง "พระเทพสิทธิเมธี" เป็นเจ้าคณะ กทม.รูปใหม่ แทน "พระธรรมสุธี" เนื่องจากครบอายุ 80 ปี... 10 มี.ค. 2554 23:38 ไทยรัฐ