วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งทำคลอดเกณฑ์ปรับเงินเดือนครูทัน 1 เม.ย.

รมว.ศึกษาธิการ เร่งทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภา ให้ส่งร่างพ.ร.บ.เงินเดืิอน เงินวิทยะฐานะครู ให้เลขาฯครม. ทูลเกล้าฯ...

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ....หลังผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา ว่า ขณะนี้ตนได้ประสานไปยังประธานวุฒิสภาให้ส่งร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องขึ้นทูลเกล้า ทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยมอบให้ ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้ประสานงานและติดตามเรื่องนี้ พร้อมทั้งได้สั่งการให้นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เตรียมวาระการประชุม ก.ค.ศ. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสปรับขั้นเพดานเงินเดือนให้เป็นไปตามมาตรฐานเงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ำ ซึ่งตนตั้งใจให้ประกาศใช้ได้ทันก่อนวันที่ 1 เม.ย.นี้

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ทันทีที่ร่าง พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯมีผลใช้บังคับ จะส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปรับเพดานเงินเดือน  8%  ก่อนที่จะได้รับการปรับโครงสร้างเงินเดือนตามดัชนีค่าครองชีพร้อยละ 5 ในเดือน เม.ย.นี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบไปแล้ว รวมแล้วเป็นการปรับขึ้น 13.5% และหากข้าราชการอื่นได้รับการปรับโครงสร้างเงินเดือนไม่ เกินร้อยละ 10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็จะได้การปรับขึ้นเงินเดือนตามนั้นทันที  ทั้งนี้  ขอให้ ทุกภาคส่วนที่ทราบข่าวนี้ อย่าเข้าใจว่าเป็นการให้ กำลังใจครูมากเกินไป.

รมว.ศึกษาธิการ เร่งทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภา ให้ส่งร่างพ.ร.บ.เงินเดืิอน เงินวิทยะฐานะครู ให้เลขาฯครม. ทูลเกล้าฯ... 3 มี.ค. 2554 03:14 ไทยรัฐ