ในหลวงทรงเตือนอย่าประมาทรับการเปลี่ยนแปลง - thairath.co.th
บริการข่าวไทยรัฐ

ในหลวงทรงเตือนอย่าประมาทรับการเปลี่ยนแปลง

โดย

องคมนตรี เผย  ในหลวง ทรงเตือนสติคนไทย ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง อย่าตกอยู่ในความประมาท ขณะนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก แห่ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง แปลเป็นภาษาต่างประเทศเผยแพร่ 166 ประเท...

วันนี้ ( 22 มิ.ย.) ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีการสัมมนาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตประชาธิปไตย โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทรงประมวลเข้ากับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้คนไทยนำมาใช้ ในการดำเนินชีวิต ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกได้ยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program) หรือ UNDP องค์การสหประชาชาติ ได้นำปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง และตัวอย่างของชุมชนที่นำปรัชญาดังกล่าวไปใช้แล้วเกิดผล นำไปพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่กว่า 166 ประเทศทั่วโลก ขณะเดียวกัน ได้มีนักเศรษฐชาวต่างชาติหลายกลุ่มได้เข้ามาศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในประเทศของตนเอง

ศ.นพ.เกษม กล่าวต่อว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นย้ำว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทรงต้องการเตือนสติให้คนไทย อย่าตกอยู่ในความประมาท หากจะทำสิ่งใดให้นึกถึงความพอเพียง ถ้าไม่นึกถึงจะนำไปสู่ความวิกฤติได้ ทั้งนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ การที่บางคนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปตีความหมายที่ผิด คิดว่าปรัชญานี้ ในหลวงไม่อยากให้คนรวย นั้นไม่จริง เพราะความหมายที่แท้จริงนั้น การพอเพียงทำให้รวยได้ แต่ต้องรวยบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่รวยจากการโกง

“ในหลวงทรงเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลง เพราะปัจจุบันนี้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ขอให้คนไทยจงระวัง และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง เราต้องรู้จักธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง หากเรารู้จักกินรู้จักใช้อย่างพอเพียง จะสามารถรับมือภาวะปัจจุบัน อยู่ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผมอยากฝากให้กระทรวงวัฒนธรรม นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะเรื่องความกตัญญูกตเวที ไปถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชนด้วย ถ้าคนไทยไม่กตัญญูแล้ว สังคมก็จะแตกหัก เด็กจะถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุจะไม่มีใครดูแล”  กองคมนตรี กล่าว

ด้าน นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีโครงการในพระราชดำริ กว่า 4,000 โครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นแนวทางการดำรงอยู่ในประชาชนทุกระดับ ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม  จะเร่งส่งเสริมพื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติ ให้มีสำนึกในหลักธรรม 10 ประการ ของพระองค์ท่าน ได้แก่ กตัญญู พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดี ทำงานอย่างผู้รู้ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อดทน ยึดธรรมะและความถูกต้อง มุ่งประโยชน์ส่วนรวม รับฟังความคิดเห็นและเคารพความคิดที่แตกต่าง ดังนั้น ตนจึงขอเชิญประชาชนน้อมนำหลักธรรมดังกล่าวไปปฏิบัติและประยุกต์เข้ากับการทำงานต่อไป

 

 


advertisement