วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ค.ศ.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งผู้แทนครู

เลขาฯก.ค.ศ. เผย การเลือกตั้งผู้แทนครูในก.ค.ศ. 12 คน มีผลอย่างเป็นทางการแล้ว...

 

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ปรากฏผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการดังนี้

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นายสมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.39 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายสำเริง กุจิรพันธ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา นายวิทยา บริบูรณ์ทรัพย์ ผอ.ร.ร.โยธินบูรณะ สพม.1 ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายนิวัฒน์ จรุงจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 นายสนอง ชาระมาตย์ ครู ร.ร.บ้านดงเมืองจอก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และนายสุบัน ประทุมทอง ครู ร.ร.บ้านห้วยเดื่อเหนือ สพป.เลย เขต 2

ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นายสงกรานต์ จันทร์น้อย ครู ร.ร.พัทลุง สพม.12 ผู้แทนข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง ครูวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ประเสริฐยิ่ง ครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายวิศร์ อัครสันตติกุล สพป.ขอนแก่น เขต 4 และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นายสุทธิพร ไชยพิเดช สพม.29

ทั้งนี้ การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวังว่าผู้แทนทั้ง 12 คน จะเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และมีประสิทธิภาพต่อไป

เลขาฯก.ค.ศ. เผย การเลือกตั้งผู้แทนครูในก.ค.ศ. 12 คน มีผลอย่างเป็นทางการแล้ว... 29 ม.ค. 2554 01:56 ไทยรัฐ