วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยประโยชน์..ยางต้นรัก มก.นำโชว์ในงานเกษตรแฟร์

ยางรักดิบ

ลงรักปิดทอง...เป็น งานศิลปะ จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ ยางจากต้นไม้ ชนิดหนึ่ง ที่ชื่อว่า...ต้นรัก มารังสรรค์ผลงานที่เป็น...เอกลักษณ์บ่งบอกถึงวัฒนธรรม

...ยางไม้ชนิดนี้...นอกจาก ใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า...มันยังมี โทษมหันต์ หากนำไปใช้ในการ ผลิตเป็นอาวุธ ได้อีกด้วย

ปัจจุบันได้เกิดการบุกรุกทำลายป่า  ซึ่งทำให้ต้นยางรักในธรรมชาติลดลงไปเป็น จำนวนมาก  คณะนักวิจัยที่มี นายวิชาญ เอียดทอง จากภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะ  ได้จัดทำ  "โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน" เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเชิงวัฒนธรรมและการใช้ เครื่องรัก เครื่องเขิน เป็นการสืบสานสืบทอด และ สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมคนไทย

นายวิชาญ เอียดทอง บอกว่า ยางรัก หรือ รัก เป็นวัสดุธรรมชาติประเภทชัน (gum) ที่ได้มาจากไม้ต้น สกุลรักจีน (Rhus) และ สกุลรักใหญ่ (Gluta)...ส่วนยางรักเป็น สารเหนียวที่มีความเหนียว หนืด ข้น และ สีคล้ำ แข็งตัวเมื่อแห้ง จัดได้ว่าเป็นกลุ่ม สารโพลีเมอร์ธรรมชาติ ที่แตกต่างจากน้ำยางธรรมชาติ ประเภทลาเท็กซ์ (Latex) ที่ได้จากน้ำยางพารา หรือพรรณไม้ชนิดอื่นๆ


"...สารเคมีในยางรักจีน และ รักเวียดนาม ประกอบไปด้วย อุรุชิออล, ลัคคอล, เจลาติน, โพลีแซคคาไรด์, ไกลโคโปรตีน, เอนไซม์เลคเคส และส่วนที่เหลือเป็นอื่นๆ โดยมี สารเคมีหลัก คือ อุรุชิออล และ ลัคคอล สารทั้งสองชนิดนี้มีคุณสมบัติเป็น สารเคลือบที่สำคัญในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องรัก และที่ สารเร่งให้ยางรักแห้ง คือ เอนไซม์เลคเคส..."

จากการศึกษากายวิภาคในต้นน้ำเกลี้ยง พบว่า น้ำยางรักไหลออกมาจากเปลือกชั้นในสุด  ซึ่งเมื่อ  กรีดยางแล้วน้ำยางไหลมากที่สุด อยู่ในช่วง...ฤดูฝน ในส่วนของรอยบาดแผลกรีดบนต้นน้ำเกลี้ยงที่ดีที่สุด พบว่า รูป-แบบแนวดิ่งบนลำต้น ไม่ทำลายลำต้นไม้มากจนเกินไป การใช้อุปกรณ์ไม่ซับซ้อน ใช้ระยะเวลา และ แรงงานน้อย


นอกจากนี้ ยังใช้สารเคมีกระตุ้นเพื่อเพิ่มปริมาณยางไหล  พบว่า 10% เอตทีฟอน (Ethephon) ให้ผลดี ทั้งในแง่ของการกระตุ้นการไหลของน้ำยางมาก และการสมานรอยแผลได้ดี ขณะที่ พาราคอต กระตุ้นการไหลน้ำยางได้ดี แต่จะทำลายเปลือกลำต้นของต้นรักอย่างรุนแรง จึงไม่นำมาใช้ในการกระตุ้นน้ำยาง

นายวิชาญ บอกด้วยว่า การขยายพันธุ์หากใช้เมล็ดมีปัญหาการติดเมล็ดของพรรณไม้ให้ยางรัก จึงได้ขยาย เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการคัดเลือกชนิดไม้รัก พบว่า ต้นแกนมอ (Rhus succedanea L.) เป็นชนิดที่โตเร็วและมีระยะเวลาปลูกถึงกรีดยางได้สั้นตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คณะทีมวิจัยกำลังศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการปลูก...เชิงของสวนป่าเศรษฐกิจ...เพื่อการผลิตยางรักดิบอีกด้วย

ใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมไปชมได้ที่ "นิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย" ภายในงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2554 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ม.ค.5 ก.พ.54 เวลา 09.30-18.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

โปรย

ยางรักดิบ

ผลิตภัณฑ์เครื่องเขินลงรักปิดทอง

วิชาญ เอียดทอง

ลงรักปิดทอง...เป็นงานศิลปะ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ยางจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง ที่ชื่อว่า...ต้นรัก มารังสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวัฒนธรรม...ยางไม้ชนิดนี้...นอกจาก ใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า... 23 ม.ค. 2554 16:20 23 ม.ค. 2554 16:24 ไทยรัฐ