วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทุนฟื้นฟูฯดึงกลุ่มสหกรณ์ ชำระหนี้แทนตามความเร่งด่วน

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อร่วมวางแนวทางในการชำระหนี้แทนเกษตรกร...

นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เผยว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อร่วมวางแนวทางในการชำระหนี้แทนเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูฯและนโยบายรัฐบาล โดยกองทุนฟื้นฟูฯมีแผนเข้ารับชำระหนี้แทนเกษตรกร ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ขณะนี้มีสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 496 สหกรณ์ เกษตรกรสมา-ชิก 9,362 ราย วงมูลหนี้รวม 1,327,358,448.54 ล้านบาท

ปัจจุบันเกษตรกรลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นหนี้เฉลี่ยรายละประมาณ 50,000-60,000 บาท มีทั้งหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกัน ในปี 2554 นี้ กองทุนฟื้นฟูฯคาดว่าจะร่วมกับสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผลักดันเกษตรกรสมาชิกเข้าสู่ระบบการรับชำระหนี้แทนได้ไม่น้อยกว่า 9,000 รายทั่วประเทศ โดยหลักเกณฑ์ของกองทุนฟื้นฟูฯเกษตรกรสมาชิกต้องเป็นหนี้จากการประกอบเกษตรกรรม มีหนี้เงินต้นคงค้างไม่เกิน 1 ล้านบาท หนี้ค้างชำระ (NPL) ไม่น้อยกว่า 3 ปี

"กองทุนฟื้นฟูฯจะชำระหนี้แทน 100% พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี การพิจารณาตามลำดับความเร่งด่วน ได้แก่ หนี้ชั้นบังคับคดี ขายทอดตลาด พิพากษา ฟ้องดำเนินคดี และผิดนัดชำระหนี้ (NPL) สหกรณ์จะไม่เรียกเก็บเงินค่าส่วนต่างหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มอีก  และไม่หักเงินค่าหุ้น  เงินปันผล  เงินฌาปนกิจ  และเงินอื่นใดที่เข้าระบบชำระหนี้แทนด้วย ซึ่งในระหว่างดำเนินการสหกรณ์จะหยุดฟ้องร้อง หยุดการบังคับคดี และหยุดการขายทอดตลาด" นายสมยศกล่าว.

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อร่วมวางแนวทางในการชำระหนี้แทนเกษตรกร... 19 ม.ค. 2554 13:32 ไทยรัฐ