วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยุคนเก่งกลับบ้านเกิดฟื้น ร.ร.ไอซียู

ดร.รุ่ง แก้วแดง

อดีตรมช.ศึกษาธิการ 'ดร.รุ่ง' วอน ผู้มีความรู้ ให้กลับไปพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดบ้านเกิด เน้น กลุ่มร.ร.ไอซียู...

ดร.รุ่ง แก้วแดง อดีต รมช.ศึกษาธิการและอดีต ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คนแรก ปาฐกถาเรื่อง "การประเมินเพื่อพัฒนา" ในงานครบรอบ 10 ปี สมศ. ว่า ปัญหาเรื้อรังของประเทศ คือ ปัญหาการศึกษา ซึ่งนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา โดยรอบแรกเน้นปฏิรูปด้านกฎหมายและโครงสร้าง แต่ยังเข้าไม่ถึงเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน ต่อมาในรอบที่สองจะเห็นว่าทุกอย่างดีขึ้นมาก ทั้งนี้ ควรมีการเปรียบเทียบโรงเรียนในกลุ่มไอซียู ระหว่างการประเมินในรอบแรกและรอบสอง ว่ามีผลดีขึ้นหรือยังคงอยู่ในกลุ่มไอซียู

อดีต รมช.ศึกษาธิการกล่าวต่อว่า สิ่งที่ สมศ. ควรดำเนินการเร่งด่วน คือ การนำเสนอผลการประเมินรอบ 2 ให้ทุกสังกัด ทุกสถานศึกษาและสำคัญ คือ ต้องรายงานผลให้ประชาชนรับทราบ เพราะการประเมิน ใช้งบประมาณสูงมาก แต่ข้อมูลกลับสู่สถานศึกษาและ มีการนำไปใช้จริงยังไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ สมศ.ควรจัดเสวนาภูมิภาค เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการต่างๆ ให้ทั่วถึง

"จากที่ลงไปช่วยประเมินผลโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะไม่มีผู้ประเมินลงไปทำการประเมิน พบว่าในรอบแรกโรงเรียนต้องปรับปรุงแก้ไข แต่ในรอบสอง พบว่าโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้พัฒนาขึ้น สิ่งที่ค้นพบคือ เราสามารถปฏิรูปการศึกษาได้ เพราะคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติอื่นโดยทุกคนต้องช่วยกัน อยากเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ และทุกคนให้กลับไปพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดบ้านเกิด โดยเฉพาะ ร.ร.ที่จัดเป็น ร.ร.ไอซียู แล้วจะรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ช่วยโรงเรียนในจังหวัดบ้านเกิดให้ มีคุณภาพขึ้น" ดร.รุ่งกล่าว.

อดีตรมช.ศึกษาธิการ 'ดร.รุ่ง' วอน ผู้มีความรู้ ให้กลับไปพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดบ้านเกิด เน้น กลุ่มร.ร.ไอซียู... 22 ธ.ค. 2553 01:35 ไทยรัฐ