วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียว7พันล้านตกเบิกวิทยฐานะครู

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

ครม. เห็นชอบ  7 พันล้าน ตกเบิกวิทยฐานะครู หลังรัฐค้างจ่ายมา 3 ปี "ชินวรณ์" ดันร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครูผ่านสภาฯ...

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญานามพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 ตามที่ ศธ. เสนอ นอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วแต่กรณี และให้ครอบครัวได้รับสวัสดิการและยังเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ และได้รับการพิจารณาพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง สวัสดิการต่างๆ สำหรับครอบครัว

รมว.ศึกษาธิการกล่าวว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทน ราษฎรวาระ 1 ในสมัยประชุมที่จะถึงนี้ และตนจะนั่งเป็นประธานกรรมาธิการ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จากนั้นจะเร่งนำเข้าที่ประชุมวุฒิสภา คาดว่าเดือน มี.ค. 2554 ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาของสภาฯ ส่วนศึกษานิเทศก์ได้มอบให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ระบบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปพิจารณากระบวนการประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ โดยเน้นพิจารณาคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นกับเด็กเป็นหลัก และยังแก้กฎกระทรวงเพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษานิเทศก์สามารถเข้ารับการสรรหาคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ และเมื่อเร็วๆนี้ ครม.ได้เห็นชอบตามที่ตนรายงานถึงปัญหาข้าราชการครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินวิทยฐานะ ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 20,000 คน วงเงิน 7,000 ล้านบาท ครม.จึงได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาฯใช้งบประมาณจากบัญชี 2 มาดำเนินการเบิกจ่ายย้อนหลังให้ ซึ่งค้างจ่ายมา 3 ปีแล้ว.

ครม. เห็นชอบ 7 พันล้าน ตกเบิกวิทยฐานะครู หลังรัฐค้างจ่ายมา 3 ปี "ชินวรณ์" ดันร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครูผ่านสภาฯ... 22 ธ.ค. 2553 01:33 ไทยรัฐ