วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับเยาวชนผ่านโครงการญาลันนันบารู 4 จชต.เข้าทำงาน

โดย

บ.พานาโซนิคฯ ตอบรับเยาวชนผ่านโครงการญาลันนันบารู 4 จังหวัดชายแดนใต้เข้าทำงาน ช่วยเหลือแก้ปัญหาว่างงานในพื้นที่ ...

พันเอกบรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า บริษัทพานาโซนิคแมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในบริษัทฯ จำนวน 1,000 อัตรา โดยรับเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมโครงการญาลันนันบารูของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเท่านั้น ในตำแหน่ง งานพ่นทราย, งานเคลือบเทปลอน, งานอบเทปลอน, งานเติมสารเคมี ส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยเดือนละประมาณ 8,000-10,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้

ดังนั้น เยาวชนญาลันนันบารูในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาที่สนใจสมัครเข้าทำงานติดต่อได้ที่หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ภายในวันที่ 15 ธ.ค.53 เพื่อพิจารณาคัดเลือกและคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติ สามารถปฏิบัติงานได้และดำเนินการจัดส่งไปทำงานต่อไป การที่ภาคเอกชนดังกล่าวรับสมัครเฉพาะเยาวชนที่เคยผ่านการฝึกอบรมโครงการญาลันนันบารูของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าโครงการญาลันนันบารู เป็นที่ยอมรับจากประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆอย่างแพร่หลายและเป็นการช่วยคัดกรองเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับของผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการแก้ปัญหาการว่างงานในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะช่วยเยาวชนเหล่านี้ให้มีงานทำมีรายได้ ทั้งตนเองและครอบครัว ดังนั้น จึงเป็นหลักประกันอย่างดีว่า หากเยาวชนทั้งหลายได้ผ่านโครงการฯนี้จะมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิต นอกเหนือจากการที่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้.

บ.พานาโซนิคฯ ตอบรับเยาวชนผ่านโครงการญาลันนันบารู 4 จังหวัดชายแดนใต้เข้าทำงาน ช่วยเหลือแก้ปัญหาว่างงานในพื้นที่ ... 8 ธ.ค. 2553 17:00 8 ธ.ค. 2553 17:12 ไทยรัฐ