วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะมุสลิมน้อมรับ อัล-กุรอาน ฉบับพระราชทาน

โดย

จุฬาราชมนตรี ได้มีสาส์น ถึงชาวไทยมุสลิม ให้น้อมรับพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน ฉบับพระราชทาน  ศึกษาและนำไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดำเนินชีวิตให้เป็นไปตาม แนวทางที่ถูกต้อง...

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีคนร้ายกราดยิงประชาชนในมัสยิด จังหวัดนราธิวาส จนทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 10 ราย และพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา ว่า ตนได้มอบหมายให้ทางวัฒนธรรมจังหวัด และกรมการศาสนา (ศน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต และให้กำลังใจผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสพร้อมทั้ง ได้มอบงบประมาณจำนวน 120,000 บาท ให้แก่ทางนำไปซ่อมแซมมัสยิดส่วนที่เสียหายด้วย

"ส่วนการแจกจ่ายพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน ฉบับภาษาไทย ชุดพระราชทานนั้น เบื้องต้นจะมอบให้แก่มัสยิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นลำดับแรก และจะแจกจ่ายทุกมัสยิดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่า การนำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ฉบับพระราชทาน ไปมอบให้มัสยิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนได้รับกำลังใจที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีความห่วงใยประชาชน ในจังหวัดชายแดนใต้เป็นอย่างมาก”รมว.วัฒนธรรม กล่าว

ขณะที่ นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี ได้มีสาส์น ถึงชาวไทยมุสลิม ใจความว่า พระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน และความหมายภาษาไทย ฉบับที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริให้จุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสน์ เป็นผู้ดำเนินการแปลจากฉบับภาษาอาหรับโดยตรง เป็นฉบับที่ผู้สนใจในเรื่องศาสนาทุกศาสนาประสงค์จะนำไปศึกษา สำหรับข้าพเจ้าก็มีผู้มาขอรับไปเพื่อศึกษาหลายรายด้วยกัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากมูลนิธิต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรี ผู้สืบทอดในการจัดพิมพ์

บัดนี้ บุคคลคณะหนึ่งอันมี ฯพณฯ ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานได้ร่วมใจและกำลังทรัพย์ จัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน ฉบับพระราชทานขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อพระราชทานแก่พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และห้องสมุดต่างๆ เป็นการสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันทุกวิถีทาง เพื่อให้เกิดความสงบสันติ ทั้งยังเป็นวโรกาสมหามงคลฉลองการครองราชย์ ครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเห็นสมควร ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระอักษรพระปรมาภิไธย “ภปร. - สก.” พิมพ์หน้าปก และบนกล่อง บรรจุพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน เพื่อเป็นสิริมงคลด้วย

ขอเอกองค์อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงโปรดประทานกุศลแก่ผู้จัดทำทุกท่าน และขอพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ได้รับไปทุกท่าน จงศึกษาและนำไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพราะเราทุกคนก็ทราบดีว่า พระมหาคัมภีร์อัล-กุรอานเป็นธรรมนูญของชีวิตก็จงดำเนินชีวิตให้เป็นไปตาม แนวทางที่ถูกต้อง เอกองค์อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ก็จะทรงโปรดประทานความสงบในจิตใจและเป็นความสงบสันติสุขอย่างถาวร

จุฬาราชมนตรี ได้มีสาส์น ถึงชาวไทยมุสลิม ให้น้อมรับพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน ฉบับพระราชทาน ศึกษาและนำไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดำเนินชีวิตให้เป็นไปตาม แนวทางที่ถูกต้อง... 12 มิ.ย. 2552 22:59 12 มิ.ย. 2552 23:33 ไทยรัฐ