วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แฉวัยรุ่นไทย ตั้งท้อง อันดับ1เอเชีย

พบอายุน้อยสุด เป็นหนูน้อยวัย 10 ขวบให้กำเนิดลูก กำแพงเพชรครองแชมป์แม่วัยใส แนะครอบครัวให้คำแนะนำแก่บุตรตั้งแต่อายุ 2-5 ขวบ...

วันที่ 12 ต.ค. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดเวทีเสวนา “โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว มีนักวิชาการและเครือข่ายเยาวชนร่วมสัมมนา นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการเสวนา “Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น”ว่า ในที่ประชุมองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี 2552 มีประเทศสมาชิก 190 ประเทศเข้าร่วมประชุม ระบุว่าค่าเฉลี่ยของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีของทั่วโลกอยู่ที่ 65 ต่อ 1,000คน ส่วนค่าเฉลี่ยของผู้หญิงในทวีปเอเชียอยู่ที่ 56 ต่อ 1,000 คน โดยประเทศไทยมีผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 70 ต่อ 1,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดของประเทศในทวีปเอเชีย ทั้งนี้ ปัจจุบันตัวเลขการตั้งครรภ์ของผู้หญิงไทยที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 90 – 100 ต่อ 1,000 คนแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แนวทางแก้ไขทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเยาวชน เพื่อให้มีความพร้อมและภูมิคุ้มกันในการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องปลอดภัย

ด้าน นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รอง ผอ.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กล่าวว่า จากข้อมูลสภาวะการมีบุตรของวัยรุ่นไทยที่รวบรวมโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พม. ระบุว่า ปี 2552 มีแม่วัยรุ่นที่คลอดบุตรอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 787,739 คน คิดเป็นร้อยละ 13.55 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ร้อยละ 10 ขณะที่การคลอดบุตรของแม่วัยรุ่น ใน 5 จังหวัดที่อยู่ในสถานการณ์รุนแรงที่สุดปัจจุบันพบว่า จ.กำแพงเพชร มีแม่วัยรุ่นคลอดบุตรสูงสุด 20.40% รองลงมา จ.ประจวบคีรีขันธ์ 18.89% จ.พิจิตร 18.87% จ.นครสวรรค์ 18.69% และ จ.ลพบุรี 18.56% และจากข้อมูลของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ยังพบด้วยว่าอายุเฉลี่ยของการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยจะอยู่ที่ 13-15 ปีโดยอายุน้อยสุดที่มาคลอดลูกในโรงพยาบาลรัฐพบว่า เป็นเด็กอายุเพียง 10 ปี แนวทางแก้ไขต้องเริ่มจากครอบครัว ซึ่งพ่อแม่เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการสอนเรื่องเพศให้กับลูกเริ่มตั้งแต่อายุ 2-5 ขวบ ซึ่งการศึกษาในต่างประเทศพบว่าสามารถแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้.

พบอายุน้อยสุด เป็นหนูน้อยวัย 10 ขวบให้กำเนิดลูก กำแพงเพชรครองแชมป์แม่วัยใส แนะครอบครัวให้คำแนะนำแก่บุตรตั้งแต่อายุ 2-5 ขวบ... 12 ต.ค. 2553 17:03 ไทยรัฐ