วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้ "คุรุสภา" ต้องเป็นผู้คัดเลือกผู้แทนครู

ก.ค.ศ.เตรียมจัดทำร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเรื่องการสรรหาผู้แทนคุรุสภา ซึ่งเป็นตัวแทน ก.ค.ศ. ไม่ใช่ตัวแทนของครู ...

นายบุญช่วย ทองศรี กรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้มีการพิจารณากรณี ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เตรียมจัดทำร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเรื่องการสรรหาผู้แทนคุรุสภา ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา โดยจะกำหนดให้มีการสมัครมาจากเขตพื้นที่การศึกษาแล้วคัดให้เหลือ 2 คนในแต่ละเขตพื้นที่ฯ แล้วให้คุรุสภาเสนอรายชื่อมาอีก 2 คน รวมเป็น 4 คน ที่จะเสนอให้คณะกรรมการ ก.ค.ศ.เลือกให้เหลือเขตละ 1 คน ซึ่งแนวทางดังกล่าวแสดงว่า ผู้แทนคุรุสภาไม่ใช่ตัวแทนของครู แต่เป็นตัวแทนของ ก.ค.ศ. ซึ่งผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่กฎหมายต้องการให้มีผู้แทนคุรุสภา 1 คน ใน 1 เขตพื้นที่ฯ และจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งได้ ที่ประชุมยังมีมติว่าคุรุสภาต้องการให้ใช้วิธีการรับสมัครผู้แทนคุรุสภาทุกเขตพื้นที่ฯ และคุรุสภาจะคัดสรรให้เหลือเขตละ 1 คน และนำเสนอให้ ก.ค.ศ.แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้อยากให้ ก.ค.ศ.ควรจะรับพิจารณาเรื่องนี้ก่อนที่จะมีมติออกมา.

ก.ค.ศ.เตรียมจัดทำร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเรื่องการสรรหาผู้แทนคุรุสภา ซึ่งเป็นตัวแทน ก.ค.ศ. ไม่ใช่ตัวแทนของครู ... 18 ก.ย. 2553 02:18 ไทยรัฐ