วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุบัติเหตุทางถนนเพิ่มตัวเลขผู้พิการไทยสูงกว่าเพื่อนบ้าน

นายชยันต์ ศิริมาศ

เผยสถิติการสูญเสีย จากอุบัติเหตุจราจรเริ่มลดลง แต่พบสถิติผู้พิการจากอุบัติเหตุในไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านถึง 4 เท่า ระบุทำแผนแม่บท ตั้งเป้าลดการเสียชีวิต...

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการอุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนน กล่าวในการประชุม "อุบัติเหตุจราจรพลังเครือข่ายสู่ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน" ว่า ปัจจุบันสถิติการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรเริ่มลดลงเรื่อยๆ แต่จากข้อมูลเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้ว ประเทศไทยยังมีสถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่สูงอยู่ โดยเฉพาะกรณีพิการ โดยแต่ละปีมีผู้พิการถึงขั้นทุพลภาพสูงถึง 5,000 คนต่อปี เมื่อเปรียบเทียบสถิติขององค์การอนามัยโลก สถิติของประเทศไทยมีผู้สูญเสีย 19.6 คน ต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งยังสูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ที่มีผู้สูญเสีย 4.8 คน ต่อ 100,000 คน

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ทำแผนแม่บทในปี 2552-2555 เพื่อตั้งเป้าลดการเสียชีวิตลง โดยเป้าหมายในปี 2555 ต้องการให้สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอยู่ที่ไม่เกิน 14.15 คน ต่อประชากร 100,000 คน หลังจากที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดจาก 15,000 ราย ในปี 2552 เหลือ 11,000 ราย ในปี 2553

นายชยันต์ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้รวบรวมข้อมูลทั่วโลก พบว่าปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 1.3 ล้านคนต่อปี ขณะที่สาธารณภัยอื่นๆ แม้จะมีความรุนแรง แต่เทียบไม่ได้กับอุบัติภัยทางถนน และหากไม่หาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน อาจมีผู้เสียชีวิตสูงถึงปีละ 1.9 ถึง 2 ล้านคน.

เผยสถิติการสูญเสีย จากอุบัติเหตุจราจรเริ่มลดลง แต่พบสถิติผู้พิการจากอุบัติเหตุในไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านถึง 4 เท่า ระบุทำแผนแม่บท ตั้งเป้าลดการเสียชีวิต... 10 ส.ค. 2553 15:32 ไทยรัฐ