วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาร์คฟุ้งไข่ถูก!หลังเปิดนำเข้าไก่เสรี


นายกรัฐมนตรี ยืนยันหลังจากมีการเปิดเสรีนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่ ปริมาณไข่ไก่จะเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยในแต่ละวันฟาร์มไก่ไข่ในประเทศสามารถ ผลิตไข่ได้ถึง 25 ล้านฟอง ราคาถูกลง...


เมื่อวันที่ 18 ก.ค.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ"เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์"ว่า หลังจากมีการเปิดเสรีนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่ในเร็วๆ นี้ ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มจะถูกลง จากปัจจุบันราคาขายหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท โดยในแต่ละวันฟาร์มไก่ไข่ในประเทศสามารถผลิตไข่ได้ถึง 25 ล้านฟอง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาไข่ไก่สูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศร้อน ประกอบกับโครงสร้างระบบการนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่เดิม มีการจำกัดปริมาณนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่ลดลงถึงร้อยละ 20 ทำให้การกระจายสู่เกษตรกรรายย่อยไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงได้ปรับระบบบริหารจัดการแม่พันธุ์ไก่ไข่ใหม่ โดยเปิดเสรีการนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่เพื่อกระจายไปสู่เกษตรกรายย่อยให้มีโอกาสเลี้ยงไก่ไข่มากขึ้น โดยไม่ผูกขาดกับผู้เลี้ยงรายใหญ่ พร้อมออกมาตรการลดการส่งออกไข่ไก่ให้น้อยลง ยืดอายุของไก่ยืนกรงให้นานขึ้นเพื่อให้มีปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น โดยเรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เข้าไปดูแลในเชิงโครงสร้าง รวมถึงการผลักดันให้นักเรียนกินไข่เหมือนเช่นโครงการนมโรงเรียน.

นายกรัฐมนตรี ยืนยันหลังจากมีการเปิดเสรีนำ เข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่ ปริมาณไข่ไก่จะเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น โดย ในแต่ละวันฟาร์มไก่ไข่ในประเทศสามารถ ผลิตไข่ได้ถึง 25 ล้านฟอง ราคาถูกลง... 18 ก.ค. 2553 10:37 ไทยรัฐ