บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาร์คฟุ้งไข่ถูก!หลังเปิดนำเข้าไก่เสรี


นายกรัฐมนตรี ยืนยันหลังจากมีการเปิดเสรีนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่ ปริมาณไข่ไก่จะเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยในแต่ละวันฟาร์มไก่ไข่ในประเทศสามารถ ผลิตไข่ได้ถึง 25 ล้านฟอง ราคาถูกลง...


เมื่อวันที่ 18 ก.ค.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ"เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์"ว่า หลังจากมีการเปิดเสรีนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่ในเร็วๆ นี้ ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มจะถูกลง จากปัจจุบันราคาขายหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท โดยในแต่ละวันฟาร์มไก่ไข่ในประเทศสามารถผลิตไข่ได้ถึง 25 ล้านฟอง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาไข่ไก่สูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศร้อน ประกอบกับโครงสร้างระบบการนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่เดิม มีการจำกัดปริมาณนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่ลดลงถึงร้อยละ 20 ทำให้การกระจายสู่เกษตรกรรายย่อยไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงได้ปรับระบบบริหารจัดการแม่พันธุ์ไก่ไข่ใหม่ โดยเปิดเสรีการนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่เพื่อกระจายไปสู่เกษตรกรายย่อยให้มีโอกาสเลี้ยงไก่ไข่มากขึ้น โดยไม่ผูกขาดกับผู้เลี้ยงรายใหญ่ พร้อมออกมาตรการลดการส่งออกไข่ไก่ให้น้อยลง ยืดอายุของไก่ยืนกรงให้นานขึ้นเพื่อให้มีปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น โดยเรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เข้าไปดูแลในเชิงโครงสร้าง รวมถึงการผลักดันให้นักเรียนกินไข่เหมือนเช่นโครงการนมโรงเรียน.