บริการข่าวไทยรัฐ

SC แจง ไม่เคยส่งท่อน้ำเลี้ยงให้ม็อบ

โดย

บริษัท เอสซี แอสเสทฯ แจง ตลท. คำสั่ง ศอฉ. เป็นเลขทะเบียนก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ลั่นไม่เคยส่งเงินมาใช้สนับสนุนเหตุการณ์ความไม่สงบ...

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2553 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (19 พ.ค.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP กับหลักทรัพย์ ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เนื่องจากปรากฏข่าวว่า SC เป็นหนึ่งในนิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อบุคคลแนบท้ายคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เพิ่มเติม ที่ห้ามมิให้สถานบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ชื่อบริษัทและเลขทะเบียนที่ปรากฏนั้นเป็นชื่อ และเลขทะเบียนก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งสิ้นสภาพบุคคลแล้ว โดย SC มีเลขทะเบียน ซึ่งไม่ตรงกับคำสั่ง ศอฉ. และ SC ไม่เคยนำเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ มาใช้ในการกระทำ หรือสนับสนุนการกระทำให้เกิดเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินเลย โดยบริษัทฯ จะเร่งชี้แจงและเสนอข้อมูลความจริงต่อ ศอฉ. เพื่อความเข้าใจ และขอเพิกถอนคำสั่งห้ามทำธุรกรรมทางสถาบันการเงินต่อไป (รายละเอียดปรากฎตามข่าวบริษัทในระบบ SETSMART วันที่ 19 พฤษภาคม 2553)

อย่างไรก็ตาม สารสนเทศที่ปรากฏดังกล่าวเป็นสารสนเทศสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และกระทบต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน รวมทั้ง สารสนเทศดังกล่าว ยังไม่ครบถ้วนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันท่ี 19 พ.ค. 2553 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทฯจะชี้แจงความคืบหน้าและผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท