วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รฟท.ลุยแก้จุดตัดรถไฟทั่วไทย

โดย

กระทรวงคมนาคมลงนามร่วมกระทรวงมหาดไทย แก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟป้องกันอุบัติเหตุ นำร่องที่อีสานตอนใต้ก่อน...

นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนว่า เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่บริเวณจุดตัดรถไฟกับถนน  กระทรวงคมนาคมจึงได้ลงนามร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหา  เนื่องจากจุดตัดบางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 288 แห่ง

"เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม การรถไฟฯจึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ โดยนำร่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ก่อน เพื่อให้เป็นเส้นทางที่มีความปลอดภัย เนื่องจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดตัดรถไฟรวม 341 แห่ง เป็นทางต่างระดับ 19 แห่ง ติดตั้งเครื่องกั้นจำนวน 87 แห่ง ยังคงเหลือจุดตัดที่เสมอทางรถไฟที่เป็นป้ายจราจรอีก 229 แห่ง และทางลักผ่าน 6 แห่ง ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย"

นายวีระ เรืองสุขวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า กรมทางหลวงได้จัดทำแผนการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ (ปี 54-59) ในบริเวณจุดตัดรถไฟที่มีรถวิ่งผ่านมากกว่า 100,000 คันต่อวัน ทั้งประเทศจำนวน 83 แห่ง โดยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 9 แห่ง แบ่งเป็น จ.นครราชสีมา 5 แห่ง บุรีรัมย์ 1 แห่ง และศรีสะเกษ 3 แห่ง วงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการก่อสร้างประมาณ 1,350 ล้านบาท

ขณะที่นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า  กรมได้จัดทำแผนก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟปี 54-59 ในบริเวณจุดตัด ดังกล่าวทั่วประเทศ 31 แห่ง  โดยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง  วงเงิน งบประมาณ 390 ล้านบาท.

กระทรวงคมนาคมลงนามร่วมกระทรวงมหาดไทย แก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟป้องกันอุบัติเหตุ นำร่องที่อีสานตอนใต้ก่อน... 16 เม.ย. 2553 06:47 ไทยรัฐ