วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟภ. แจ้งผลออกสลากกาชาดประจำปี 2553

โดย

กฟภ. แจ้งผลการออกสลากกาชาดปี 2553 จำนวนทั้งหมด 7 รางวัล ผู้โชคดีติดต่อรับได้ที่ กฟภ.สำนักงานใหญ่ ถ.งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ ภายใน 90 วัน ช่วงเวลาราชการ...

ทั้งนี้ รับรางวัลได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ สำนักงานผู้ช่วยผู้ว่าการอำนวยการ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2590-9715 , 0-2590- 9716 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตและจังหวัดทุกแห่ง ภายใน 90 วัน ในเวลาราชการ นับตั้งแต่วันออกสลาก

กฟภ. แจ้งผลการออกสลากกาชาดปี 2553 จำนวนทั้งหมด 7 รางวัล ผู้โชคดีติดต่อรับได้ที่ กฟภ.สำนักงานใหญ่ ถ.งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ ภายใน 90 วัน ช่วงเวลาราชการ... 8 เม.ย. 2553 12:56 ไทยรัฐ