วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรกรแห่ลงทะเบียนประกันรายได้รอบ 2 ทะลุเป้า

ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้แล้ว 34,000 ล้านบาท ระบุเกษตรกรพอใจโครงการมาก พร้อมเดินหน้าทำสัญญารอบ 2 อีก 600,000 ราย ให้เสร็จภายในพ.ค.นี้ คาดราคาข้าวในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น...

22 มี.ค. นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยรายได้เกษตรกรปีการผลิต 52/53 รอบที่ 1 ว่า ขณะนี้มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4,561,942 ราย แต่ผ่านเกณฑ์การทำประชาคม 4,247,218 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาไปทั้งสิ้น 4,096,608 ราย มีเกษตรกรที่ไม่มาทำสัญญาจำนวน 147,222 ราย

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานตามเงื่อนไข โครงการมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการใช้สิทธิ์ 3,610,653 ราย จำนวนเงินชดเชยส่วนต่างที่เกษตรกรได้รับ 34,094 ล้านบาท แยกเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3,003,643 ราย จำนวนเงินชดเชยส่วนต่าง 26,970 ล้านบาท เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 369,130 ราย จำนวนเงินชดเชย 5,493 ล้านบาท ผู้ปลูกมันสำปะหลัง 237,880 ราย จำนวนเงินชดเชย 1,631 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีการผลิต 52/53 ในรอบที่ 2 ซึ่งประกันเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 600,000 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กำหนดไว้ที่ 480,000 ราย ซึ่งหลักเกณฑ์ก่อนทำสัญญากับธ.ก.ส. เกษตรกรผู้ผ่านการทำประชาคมจะต้องได้รับใบรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตรกรว่า เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจริง จำนวนทั้งหมดกี่ไร่ แล้วจึงนำใบรับรองนั้นมาจัดทำสัญญาเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการประกันรายได้กับธ.ก.ส.ต่อไป

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวทำให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง ไม่สามารถติดต่อทำสัญญากับ ธ.ก.ส.ได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการทำสัญญา ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ธ.ก.ส.ได้จัดทำหนังสือชี้แจงสาขาทั่วประเทศ ให้สามารถดำเนินการจัดทำสัญญาให้กับเกษตรกรที่ผ่านการทำประชาคมไปก่อน เมื่อเกษตรกรได้รับใบรับรองแล้ว จึงนำมาแนบภายหลัง ซึ่งจะทำให้การทำสัญญาทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ธ.ก.ส.จะเร่งทำสัญญาให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 600,000 คน ภายในเดือน พ.ค.นี้

“จากผลสำรวจและความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการประกันรายได้ เทียบกับโครงการรับจำนำผลผลิตเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ และเห็นว่าโครงการประกันราคาดีกว่า 72.3% และบางส่วนเห็นว่าโครงการรับจำนำดีกว่า 17.2% ที่เหลือ 10.5% ไม่มีความเห็นเนื่องจากไม่เคยเข้าร่วมโครงการรับจำนำ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้” นายลักษณ์กล่าว

นอกจากนั้น แนวโน้มราคาข้าวในอนาคต จากผลการศึกษาศูนย์วิจัยธ.ก.ส. ระบุว่า ราคาข้าวที่อ่อนตัวลงในช่วงที่ผ่านมา น่าจะเป็นปรากฎการณ์ชั่วคราว ซึ่งในระยะต่อไป คาดว่าราคาน่าจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณความต้องการซื้อในต่างประเทศมีเพิ่มขึ้น รวมไปถึงประเทศคู่แข่งทางการค้าของไทยชะลอการส่งออกข้าว ซึ่งก็จะส่งผลทำให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวดีขึ้น

ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้แล้ว 34,000 ล้านบาท ระบุเกษตรกรพอใจโครงการมาก พร้อมเดินหน้าทำสัญญารอบ 2 อีก 600,000 ราย ให้เสร็จภายในพ.ค.นี้ คาดราคาข้าวในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น... 22 มี.ค. 2553 17:12 ไทยรัฐ