วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เหลว!พิสูจน์สัญชาติแรงงานหม่อง 1 ปีได้แค่ 2 หมื่น เหลืออีกเป็นล้าน

เปิดผลสำรวจพบแรงงานพม่าส่วนใหญ่ไม่รู้-ไม่เต็มใจพิสูจน์สัญชาติ เหตุกลัวถูกจับ เสียภาษี ไม่มีเงิน เอ็นจีโอชี้อีกกว่าล้านคนยังตกค้าง จี้รัฐขยายเวลา-เร่งประชาสัมพันธ์ ก.แรงงาน ขู่มาไม่ทัน 28 ก.พ.นี้ ส่งกลับสถานเดียว..

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. นายอดิศร เกิดมงคล นักวิจัยเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group-MWG) เปิดเผยกับ "ไทยรัฐออนไลน์" ถึงผลสำรวจ "การพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า" ว่า จากการสำรวจความคิดเห็นแรงงานข้ามชาติพม่าใน 8 จังหวัด ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ ตาก ระนอง ภูเก็ต และ สุราษฎร์ธานี จำนวน 273 คน เกี่ยวกับประเด็นการพิสูจน์สัญชาติ พบว่า ร้อยละ 20 ไม่เคยได้รับรู้การพิสูจน์สัญชาติเลย ทำให้ไม่เข้าใจว่าต้องพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพิสูจน์สัญชาติครั้งนี้ล้มเหลว สะท้อนให้เห็นการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการอ่อนแอ ร้อยละ 54 รับรู้ข้อมูลจากแหล่งไม่เป็นทางการ เช่น เพื่อน นายจ้าง ซึ่งเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้ง่าย ร้อยละ 25 คิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

ในแง่ของการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ร้อยละ 50 ระบุว่าไม่ดำเนินการด้วยตัวเอง เนื่องจากเกรงว่าถูกจับเพราะมีข่าวว่ามีการจับแรงงานต่างด้าวที่ชายแดน ร้อยละ 57 กลัวครอบครัวที่บ้านจะมีปัญหา ร้อยละ 48 ไม่มีเงินค่าใช้จ่าย ร้อยละ 46 ไม่เข้าใจขั้นตอนการดำเนินการ ร้อยละ 29 ไม่มีเอกสารในประเทศต้นทาง ทั้งนี้ร้อยละ 20 % ของผู้ตอบแบบสำรวจเดินทางมาเนื่องจากประเด็นทางการเมือง การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ทำให้หวาดกลัวหรือมีข้อขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐบาลพม่า

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่คิดว่าต้องจ่ายเงินไม่เกิน 4,000-10,000 บาท และร้อยละ 75.5 บอกว่านายจ้างไม่ได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเลย ร้อยละ 48.6 จะให้นายหน้าช่วยดำเนินการ ทั้งเรืื่องเอกสาร การเดินทาง ที่พัก อาหาร ร้อยละ 70.2 มีบัตรประชาชนพม่า ขณะที่ 29.8 ไม่มีเอกสารแสดงตัว  และร้อยละ 26.2 บอกว่าตัวเองจะไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ร้อยละ 56.1 ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือไม่ ร้อยละ 59.1 ไม่เต็มใจในขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติ เพราะค่าใช้จ่ายสูง กลัวว่าจะต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลทหารพม่ กลัวจะกลายเป็นคนผิดกฎหมายเพราะออกนอกประเทศ กลัวว่าจะถูกจับและถูกจำคุกและ กลัวทางการพม่าตามตัวเจอ และร้อยละ 68.5 ยิืนยันว่าจะอยู่ทำงานในประเทศไทยต่อไป และ ร้อยละ 18.1 คิดว่าจะกลับประเทศพม่า

"จากข้อมูลของกระทรวงแรงงานพบว่าใน 1 ปีที่ผ่านมาที่มีการเปิดให้มีการแจ้งเพื่อขอพิสูจน์สัญชาติมีแรงงานชาวพม่า มายื่นแค่ร้อยละ  20 หรือประมาณ 200,000 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก สอดคล้องกับผลสำรวจที่ว่าแรงงานเหล่านี้มีความรู้น้อยมากและคนที่รู้ แล้วยังไม่กล้า เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตนเอง ดังนั้นถือว่าเป็นความล้มเหลวของภาคราชการในการดำเนินการเชิงรุก"

นายอดิศร ยังเห็นว่ารัฐควรที่จะขยายการแจ้งขอพิสูจน์สัญชาติออกไปอีกเพราะมีอีกกว่า 1 ล้านรายที่ยังตกค้าง พร้อมกับการทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้แรงงานเข้าถึงทั้งหมดด้วย

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12-14 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปยังเมืองกุมกาม สหภาพพม่า เพื่อหารือกับนายอ่อง ยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพม่า ใน 2 ประเด็นคือ 1. กรณีข่าวลือว่าหากแรงงานพิสูจน์สัญชาติเสร็จแล้วจะถูกเรียกเก็บเงินภาษี ซึ่งเรื่องนี้สถานทูตพม่าร่วมกับกระทรวงแรงงานได้จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงตรวจเยี่ยมสถานที่ที่มีปัญหา โดยในเดือนที่ผ่านมา มีแรงงานพม่าที่ต้องการพิสูจน์สัญชาติเพิ่มขึ้นกว่า 200 คนและจะเร่งให้เป็น 300 คนต่อศูนย์ ทั้งนี้ หากทางการยังไม่สามารถดำเนินการพิสูจน์สัญชาติเสร็จภายใน 2 ปี ฝ่ายไทยจะประสานกับพม่าเพิ่มขีดความสามารถให้ได้วันละ 600 คนต่อวัน และ เพิ่มเป็น 1,000 คนต่อวัน พร้อมกับขยายเวลาการทำงานของศูนย์ฯ จาก 5 วันเป็น 6 วัน หยุดวันอาทิตย์

"ขณะนี้ไทยได้ส่งเอกสารของแรงงานจำนวนกว่า 200,000 รายให้กับทางพม่าแล้ว แต่พม่าตอบกลับมาแค่ 45,000 ราย"

ประเด็นที่ 2. การจะนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติอย่างถูกกฎหมายอีกกว่า 200,000 คน ซึ่งจะมีแรงงานพม่า 10,000 คน ซึ่งทางการพม่าตอบรับไม่มีปัญหา เนื่องจากขณะนี้มีนายจ้างไทยแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวมาที่กระทรวงกว่า 63 บริษัท 7,000 ตำแหน่ง และหากใครต้องการอีกให้มาแจ้งได้ที่กระทรวง

ส่วนความคืบหน้าการต่อใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2553 นายไพฑูรย์ กล่าวว่า ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติประกอบพม่า กัมพูชา และลาว กว่า 140,000 คน ที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพและดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางานภายใน วันที่ 28 ก.พ. ซึ่งจะถือเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย กระทรวงจะร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เร่งปราบปราม ผลักดันกลับประเทศต่อไป

ขณะที่นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เวลานี้มีแรงงานต่างด้าวชาวพม่ามาแจ้งความประสงค์ที่จะพิสูจน์สัญชาติกับกรมการจัดหางานแล้วจำนวนกว่า 200,000 ราย และผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 26,902 คน จากทั้งหมดที่มาขออนุญาตการทำงานกับกระทรวงแรงงาน 1,079,000 คน ซึ่งผู้ที่มาแจ้งภายในวันที่ 28 ก.พ.นี้จะได้ในทำงานในราชอาณาจักรเพื่อทำการพิสูจน์สัญชาติได้อีก 2 ปี แต่สำหรับคนที่ไม่มาแจ้งขอพิสูจน์สัญชาติภายในวันที่ 28 ก.พ.นี้ จะต้องถูกผลักดันกลับประเทศต้นทาง

"นี่เป็นมาตรการยืดหยุ่นแล้ว ปกติเราให้มายื่นเอกสารพิสูจน์สัญชาติภายในวันที่ 28 ก.พ. แต่มีคนมาค่อนข้างน้อยและคิดว่าไม่ทัน ครม.จึงได้ให้โอกาสใหม่ โดยแค่คนที่มาแจ้งว่าจะทำการพิสูจน์สัญชาติไว้ อยู่ได้ ทำงานได้ ทำเอกสารต่างๆ พิสูจน์สัญชาติภายใน 2 ปี แค่นี้ก็จะได้แล้ว แต่กลับไม่มาทำ ดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องส่งกลับประเทศ"

นายจีรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ จะเป็นคนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปราบปราม และส่งกลับประเทศอย่างเข้มข้น เพราะครั้งนี้เราเอาจริง ต้องการให้อยู่บนดินทั้งหมด ทำงานอย่างถูกกฎหมาย ส่วนแรงงานที่เหลือที่ยังมีปัญหาเรื่องสัญชาติ เช่น โรฮิงญา ต้องรอมติของ กบร.ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป.

เปิดผลสำรวจพบแรงงานพม่าส่วนใหญ่ไม่รู้-ไม่เต็มใจพิสูจน์สัญชาติ เหตุกลัวถูกจับ เสียภาษี ไม่มีเงิน เอ็นจีโอชี้อีกกว่าล้านคนยังตกค้าง จี้รัฐขยายเวลา-เร่งประชาสัมพันธ์ ก.แรงงาน ขู่มาไม่ทัน 28 ก.พ.นี้ ส่งกลับสถานเดียว.. 16 ก.พ. 2553 15:32 ไทยรัฐ