วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การบินพลเรือนปรับโครงสร้่างราคาตั๋วเครื่องบินใหม่

การบินพลเรือน ปรับโครงสร้างราคาตั๋วเครื่องบินใหม่ ขยายเพดานอัตราค่าโดยสารเป็นไม่เกินกม.ละ 13 บาท จากเดิม 10 บาท พร้อมสั่งรวมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงไว้กับค่าตั๋ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและสายการบิน

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.นายวุฒิชัย สิงหมณี อธิบดีกรมการบินพลเรือน เปิดเผยว่า กรมการบินพลเรือนได้ปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารเครื่องบินใหม่เป็นไม่เกิน กิโลเมตรละ 13 บาท จากเดิมไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท พร้อมทั้งกำหนดให้สายการบินจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง (FUEL SURCHARGE) รวมกับค่าโดยสาร จากเดิมที่สายการบินจะแยกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร รวมทั้งยังส่งผลให้ผู้โดยสารสามารถเปรียบเทียบราคาของแต่ละสายการบินได้ง่ายขึ้น ซึ่งมาตรการนี้จะบังคับใช้เฉพาะเที่ยวบินในประเทศ

ทั้งนี้ นายวุฒิชัย ยืนยันว่าประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาดังกล่าว เพราะยังไม่มีสายการบินปรับขึ้นค่าโดยสารในขณะนี้ และที่ผ่านมาก็ยังไม่มีสายการบินคิดค่าโดยสารถึงกิโลเมตรละ 10 บาท แต่กรมฯ ต้องปรับโครงสร้างค่าโดยสารใหม่ เพราะต้องการให้โครงสร้างราคามีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อรวมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงไว้กับราคาตั๋วเครื่องบินก็อาจทำให้ค่าโดยสารสูงเกินโครงสร้างเดิม

อย่างไรก็ตาม การรวมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงกับราคาตั๋วเครื่องบินจะมีผลดี คือ การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงจะค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้น ต่างจากช่วงก่อนหน้าที่ราคาน้ำมันผันผวนจะมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงบ่อยมาก ประชาชนก็ได้รับความเดือนร้อน ขณะที่สายการบินจะได้รับความสะดวกมากขึ้น เพราะไม่ต้องขออนุมัติปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงจากกรมทุกครั้งเหมือนที่ผ่านมา ส่วนการควบคุมการคำนวณค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินว่ามีความ เหมาะสมหรือไม่นั้น สายการบินจะคำนวณจากราคาน้ำมันตลาดโลก ซึ่งจะเป็นไปตามกลไกตลาด และการแข่งขันของสายการบิน หากสายการบินใดจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราสูงประชาชนก็จะไม่ใช้บริการและหันไปใช้บริการของสายการบินอื่นแทน

นายวุฒิชัย กล่าวต่อว่า ได้กำชับให้สายการบิน โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำที่โฆษณาราคาตั๋วเครื่องบิน ต้องระบุราคาตั๋วโดยสารที่ชัดเจนว่าเป็นราคาสุทธิ หรือเป็นราคาเฉพาะตั๋วโดยสาร ไม่รวมภาษีสนามบิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนในการเลือกใช้บริการ.

การบินพลเรือน ปรับโครงสร้างราคาตั๋วเครื่องบินใหม่ ขยายเพดานอัตราค่าโดยสารเป็นไม่เกินกม.ละ 13 บาท จากเดิม 10 บาท พร้อมสั่งรวมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงไว้กับค่าตั๋ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและสายการบิน 13 ม.ค. 2553 17:58 ไทยรัฐ