วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'หอการค้าเชียงราย'รุกค้าชายแดน ผุด3อำเภอเขตศก.พิเศษ

"หอการค้าเชียงราย" รุกค้าชายแดน รับเปิด "เออีซี" ผุดสำนักงานประสานใน อ.เชียงแสน เล็งชง 3 อำเภอชายแดนเป็นเขต ศก.พิเศษ พร้อมตั้งกรรมการในพื้นที่ขับเคลื่อน ศก. ...

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 56 นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายยงค์ รุ่งเรืองธัญญา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานประสานหอการค้าจังหวัดเชียงราย อ.เชียงแสน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้านักธุรกิจชาวไทย จีน ลาว และสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม

นายบุญธรรม เปิดเผยว่า การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันนั้น ทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญกับอำเภอที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และอ.เชียงของ เพราะต่อไปหากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมืองชายแดนเหล่านี้จะกลายเป็นหน้าด่านที่สำคัญ ในการที่จะรองรับการรุกคืบ การลงทุนของประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงกำลังจะพิจารณาให้ทั้ง 3 อำเภอ จัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งนี้ ทางหอการค้าเชียงรายจึงได้จัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่อำเภอขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการประสานงานเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอและจังหวัด ให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่นโยบายของรัฐ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงมีมติให้ตั้งสำนักงานประสานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ใน อ.เชียงแสน และมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ อ.เชียงแสน ขึ้น โดยมี นางเกศสุดา สังขกร รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่อำเภอเชียงแสน.

"หอการค้าเชียงราย" รุกค้าชายแดน รับเปิด "เออีซี" ผุดสำนักงานประสานใน อ.เชียงแสน เล็งชง 3 อำเภอชายแดนเป็นเขต ศก.พิเศษ พร้อมตั้งกรรมการในพื้นที่ขับเคลื่อน ศก. ... 26 ธ.ค. 2556 14:52 ไทยรัฐ