วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นครชัยแอร์'พร้อมรับมือการเดินทางช่วงปีใหม่

"นครชัยแอร์" เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ สนองนโยบายเดินทางปลอดภัยตามนโยบายกระทรวงคมนาคม พร้อมจัดทำแผนเดินรถรองรับการเดินทาง ชูนโยบายหลักอำนวยความสะดวกสบาย ปลอดภัย ให้ผู้โดยสารทุกเที่ยว...

นายสถาพร วงศ์เบญจรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเดินรถ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของลูกค้าประชาชนใน เทศกาลปีใหม่ที่จะถึง ด้านตัวรถและพนักงานขับ โดยด้านตัวรถ บริษัทได้ให้บริการด้วยรถสมรรถนะสูงมาตรฐาน Mercedes-Benz พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยมาตรฐานทุกที่นั่งทุกคัน รวมทั้งมีการติดตั้ง GPS เพื่อติดตามการเดินรถ ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง ทุกคัน

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มรถและเที่ยววิ่งในเส้นทางไปต่างจังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ – ขอนแก่น กรุงเทพฯ – อุดรธานี กรุงเทพฯ – หนองคาย กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ – สุรินทร์ กรุงเทพฯ – ศรีสะเกษ กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ กรุงเทพฯ – เชียงราย กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์ รวมทั้งรถวิ่งระหว่างจังหวัด เช่น อุบลราชธานี – เชียงใหม่ อุบลราชธานี – ระยอง ระยอง – เชียงใหม่ ระยอง – เชียงราย (แม่สาย) และ ระยอง – น่าน

นายสถาพร กล่าวอีกว่า การเตรียมพร้อมด้านพนักงานขับรถ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมสถิติด้านความปลอดภัยในการเดินทางของลูกค้า ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพพนักงานขับรถโดยสาร โดยจัดประชุมฝึกอบรมทักษะต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้งทักษะและเทคนิคการขับรถปลอด อุบัติเหตุ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องเครื่องยนต์รถโดยสาร สำหรับพนักงานต้อนรับบนรถ บริษัทจัดฝึกอบรมเข้มในเรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ และการให้บริการ

นอกจากการเตรียมความพร้อมของพนักงานประจำรถแล้ว บริษัทได้เตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ให้บริการในทุกด้าน จัดทีมงานช่างสาขากรุงเทพฯ สาขาขอนแก่น สาขาสุรินทร์ สาขาพิษณุโลก สาขาเชียงใหม่ และสาขาระยอง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถที่คอยอำนวยความสะดวก แจ้งข่าว และความเคลื่อนไหวของสภาพการจาจรทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางสำรองที่บริษัทจัดเตรียมไว้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยตลอดการเดินทาง.

นครชัยแอร์ เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ สนองนโยบายเดินทางปลอดภัยตามนโยบายกระทรวงคมนาคม พร้อมจัดทำแผนเดินรถรองรับการเดินทาง ชูนโยบายหลักอำนวยความสะดวกสบายปลอดภัย ให้ผู้โดยสารทุกเที่ยว... 21 ธ.ค. 2556 18:05 ไทยรัฐ